Další dva miliony na podporu folkloru

Další dva miliony na podporu folkloru
Foto: Nadace Synot
Uherské Hradiště Společnost 12 / 09 / 2013

Nadace SYNOT v sobotu vyhlásila letošní druhé, podzimní kolo tzv. Folklorního grantu. Jeho prostřednictvím rozdělí na podporu slováckého a valašského folkloru další dva miliony korun. „Prostředky z grantu pomohou s aktivní péčí o tradiční lidovou kulturu, s náklady spojenými s nákupem a údržbou krojů a hudebních nástrojů i s činností samotných folklorních souborů, pěveckých sborů a lidových muzik. V neposlední řadě mohou žadatelé díky grantu hradit náklady spojené s pořádáním nejrůznějších tradičních akcí, lidových obyčejů, festivalů a slavností či podpořit publikační a prezentační činnost,“ doplňuje Michaela Pavlíčková, předsedkyně správní rady Nadace SYNOT.
O příspěvek si mohou zájemci žádat do 11. října 2013, slavností předávání pak proběhne 29. listopadu 2013. Veškeré podrobnosti uchazeči o grant získají na webových stránkách nadace - www.nadacesynot.cz.
Nadace v rámci jednotlivých grantů již tradičně uděluje také speciální ceny za mimořádný přínos a reprezentaci regionu v oblasti folkloru.
První kolo grantového řízení proběhlo již na jaře - letos tak nadace prostřednictvím tematicky zaměřených grantů pomůže folkloru celkem čtyřmi miliony korun.
 

Tagy článku

TOPlist