Historicky poprvé dostala mistřická máj požehnání

Historicky poprvé dostala mistřická máj požehnání
Foto: Adéla Němcová
Mistřice Společnost 02 / 05 / 2016

Patnáct krojovaných prošlo obcí se špicí májky

V pátek večer Mistřičané zase po roce vykopali na návsi díru, jako předzvěst očekávané slávy. Stavění májky je v celé obci velmi oblíbenou společenskou akcí, na níž je účast naprosto nezbytná. Záštitu nad letošní májí převzal dorost narozený v roce 1998 v čele s Kateřinou Kolkovou a Michalem Lysoňkem.
„Sestra je mi velkým vzorem a toužila jsem stejně jako ona před čtyřmi lety nést dort v májovém průvodu. Měla jsem trochu strach oznámit to rodičům, zda mi pomůžou s organizací, ale tatínek sám rozpoznal moje tužby a o všechno se postaral,“ práskla na sebe osmnáctiletá studentka gymnázia v Uherském Hradišti Kateřina Kolková. Tomu, než Katka otevřela dveře svého domu a uvítala všechny návštěvníky, předcházela spousta práce. Od února se každou neděli scházela děvčata, aby namotala sedm pytlů plných papírových růžiček. Chlapci pečlivě vybírali kvalitní kmen v mistřickém lese a babička Kolková trávila hodiny u trouby, aby napekla to nejlepší cukroví. V předvečer slavnosti se všichni sousedé i s kaplanem Arturem Kozíkem sešli u Kolků ve sklepě na zdobení a zapití té letošní máje. V průběhu zábavného večera pan kaplan navrhl, že uspořádá slavnostní mši na počest ročníku 1998 a májky roku 2016. Tak dostala historicky poprvé mistřická májka požehnání na samotné mši.
Toho nejdůležitějšího, tedy dostat těžký kůl dřeva do vzpřímené polohy, se ujali pánové snad z celé obce. Po dvouhodinovém zápolení za odborného dozoru místostarosty Františka Abraháma se podařilo vztyčit máj dle představ a očekávání. Aby chlapi nedostali na zrádném sluníčku úpal, byl jim pravidelně doplňován pitný režim pivem či domácí pálenkou od přihlížejících drahých poloviček. K poslechu a tanci hrála Staroměstská kapela, jež svými žertíky zpestřovala přihlížejícím zábavu.
Kolem sedmnácté hodiny zaplápolala na obloze ozdobená špice. Dojetí nedokázal skrýt ani tatínek Katky, Ladislav Kolek, bez jehož úsilí a organizačních schopností by máj v Mistřicích stavěli jen stěží. Že se všechno povedlo tak, jak mělo, Mistřičané zapili na večerní zábavě U Knotů za doprovodu kapely Madet.

autor: ADÉLA NĚMCOVÁ
TOPlist