Hodů se ujali mladí

Hodů se ujali mladí
Foto: pas  /  Stárci Michal Šilc a Michaela Remešová.
Jankovice Společnost 16 / 08 / 2009

Ještě mě čekají dvoje státnice a pak se třeba budu chtít vdát, říká stárka

Na hodový průvod jankovické chasy sluníčko vytáhlo celou dědinu. Stárci Michal Šilc a Michaela Remešová s podstárkem Miroslavem Šajdlerem vévodili třinácti krojovaným párům doplněným dětskou krojovanou drobotinou. „S Míšou jsme se domluvili už dřív. Měli jsme jít už loni, ale sešlo z toho a teď nastal ten pravý čas, abychom dokázali, že hody zvládneme ukočírovat,“ prohlašuje Michal Šilc, devatenáctiletý student elektrotechnického oboru průmyslovky, kterému podstárkoval spolužák z lavice.
„Rozhodli jsme se pro letošek, protože mě za rok čekají státnice na jednom oboru, napřesrok další státnice na jiném oboru, a pak už třeba budu chtít založit rodinu a na stárkování nezbude čas,“ prohlašuje stárka, studentka práv na Karlově univerzitě.
„Doma vládl totální chaos. Taťka říkal, že u nás doma snad tolik lidí ještě nebylo. Kromě rodiny přijeli i kamarádi z vysoké školy, takže je u nás veselo,“ usmívá se spokojená Michala,  která má velkou podporu v chase a zázemí v rodičích. „Máme výbornou chasu, která se generačně obměnila. Loni chodili v průměru pětadvacetiletí a letos se chasa skládá z patnácti- až sedmnáctiletých hodařů, takže jsme rádi, že se podařilo hody v dědině udržet,“ prohlašují stárci. Věkový průměr narušuje jen trojice krojovaných nalévačů, bez kterých by hody nebyly to pravé. František Ševčík, Zdeněk Grossert a Rudolf Kutálek každoročně táhnou vozík s vínem a zapsali se tak mezi jankovické tradice.   
S karičkami pomohla Kristýna Dúbravová, hodové pásmo vymyslel a nacvičil Honza Němeček za doprovodu CM Hora a Staroměstské kapely.

TOPlist