Imatrikulace studentů

Imatrikulace studentů
Uherské Hradiště Společnost 24 / 09 / 2010

Ve velkém sále hradišťské Reduty se uskutečnila slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně. „Celkem bylo přijato 231 studentů v prezenční i kombinované formě včetně detašovaného pracoviště fakulty v Prostějově. Zájem o studium na naší fakultě byl však sedminásobně vyšší,“ sdělil pracovník fakulty Milan Brázda. Hradišťská fakulta, jejímž vedením byla v létě pověřena proděkanka Romana Bartošíková, uspořádá pro zájemce o studium v dalším akademickém roce Den otevřených dveří. Brány školy se otevřou v pátek 10. prosince.

TOPlist