Jízda králů spanile míří dál

Jízda králů spanile míří dál
Foto: pri  /  Michal Beneš
Uherské Hradiště Společnost 15 / 09 / 2010

Mezinárodní konference ICCN v Hradišti řešila otázky nehmotného kulturního dědictví

Po čtyři dny se v minulém týdnu Slovácko stalo hostitelským místem mezinárodní konference pod záštitou UNESCO na téma Přístup státu k nehmotnému kulturnímu dědictví, kulturní politika zemí světa. Uh. Hradiště přivítalo osmdesátku účastníků z pěti světových kontinentů. Organizátorem tohoto významného setkání byla mezinárodní organizace ICCN (Intercity Intangible Cultural Cooperation Network) a obec Vlčnov.
Obec známou Jízdou králů zastupoval starosta Jan Pijáček, který vysvětlil svou snahu konferenci uskutečnit v srdci Slovácka. „Při hodnocení prvního ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek jsem slíbil, že se budu podílet nejenom na přípravě zápisu fenoménu Jízdy králů mezi mistrovská díla nehmotné kultury světa, ale že představím Slovácké slavnosti vína a otevřených památek vrcholným představitelům UNESCO. Touto konferencí tak plním svůj slib.“
Myšlenka setkání je jasná. Výměna informací mezi účastníky na uvedené téma, mezivládní a interkulturní dialogy, stejně tak jako vývoj metod a prostředků k ochraně kulturního nehmotného dědictví světa. Vše podpořeno workshopy a kulturními akcemi směřujícími k představení regionu a navázání spolupráce v oblasti kultury se zaměřením na cestovní ruch. Vyvrcholením diskuse bylo téma organizačního rámce ICCN - mezinárodní databáze nehmotné kultury a vytvoření nových přístupů k ochraně kulturního nehmotného dědictví.
„Účast významných zástupců UNESCO přispěje k propagaci regionu a jeho kulturního prostředí a bude přínosem nejen k zapsání Jízdy králů na Seznam světového kulturního dědictví, ale v budoucnu i pro mnohé další významné nehmotné rituály. Pro region bude znamenat významnou propagaci, pro Českou republiku pak přínos v oblasti navázání družebních vztahů jednotlivých měst a organizací, zapojení kulturních organizací do mezinárodního dění,“ doplnil starosta Pijáček.
Pro hosty bylo kromě diskutovaných témat připraveno aktivní seznámení se s místní kulturou. Na úvod mohli zhlédnout svatební obřad v krojích ve Vlčnově, v Luhačovicích je čekal valašský večer a završením konference a současně poslední akcí byly Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v rámci Dnů evropského dědictví.

Důležitá je regionální úroveň

Světovou organizaci UNESCO zastupoval významný představitel Frank Proschan. Za Českou republiku se schválenou koncepcí, která vytváří podmínky na ochranu a rozvoj lidové kultury, přijeli seznámit náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková a Michal Beneš za Českou národní komisi UNESCO.
UNESCO má přísná kritéria a není vůbec jednoduché dostat se na kýžený seznam. Vždyť jen přípravná jednání zápisu Jízdy králů trvala rok a nejméně další rok budou probíhat schvalovací procesy, jestli vůbec bude zapsána, poukazuje Beneš na přísnost, kterou UNESCO vyžaduje, a na příkladu vysvětluje. U staveb je to jednodušší. Např. při zápisu gotické katedrály jsou při rozhodování důležitá reálná fakta. Stává se dokonalejší a cennější než katedrála jiná, pokud nebyla poškozena dodatečnými přístavbami a úpravami, proto je možné ji uznat jako stavbu, která si zaslouží toto ocenění. U lidového tance nelze říct, že verbuňk je lepší tanec než mužský tanec Indiánů, to by byl kulturní rasismus. UNESCO je v tomto smyslu velmi přísné a bedlivě sleduje, komu schválí privilegium toto označení užívat.
Slavnosti vína na pořadu dne v tomto ohledu ovšem zatím vůbec nejsou. Slavnosti vína, aby mohly na podobné označení kandidovat, by musely být prohlášeny na národní úrovni a být zapsány v regionálním seznamu. Zlínský kraj ale tento seznam dosud nemá, vysvětluje Beneš, proč Slavnosti vína nemohou prozatím usilovat o tento zápis. Jeho slova nebyla nikterak namířena proti Zlínskému kraji, vše se teprve totiž utváří. Loni jsme udělali první krok, když jsme vytvořili seznam na národní úrovni a vyzvali jsme kraje, aby si začaly budovat své regionální seznamy, doplňuje Beneš a namátkou vybírá, které oblasti by našly většího pochopení k uskutečnění zápisu. Nejsem etnograf, ale dovedu si představit, protože seznam neříká, že to musí být jenom obřady, že by to mohla být lidová píseň, tanec, know-how nějakého řemesla. Diskutovalo se i o českém betlémářství. Rozhodně to nebudou kulinářské dovednosti, těch je ve světě nespočet. Bylo by to jako vybírat nejlepšího kuchaře, a to nechejme nějaké reality show.

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace