Kde a jak využít volný čas

Kde a jak využít volný čas
Foto: pri
Bílovice Společnost 03 / 04 / 2010

Obec Bílovice po necelém roce a půl stavebních prací otevřela za přítomnosti starosty Jiřího Dohnala, místostarosty Františka Janků a přizvaných hostů nově zrekonstruované Středisko volnočasových aktivit. Od minulého týdne tak mohou občané v srdci obce využívat prostory ke kulturně-společenským setkáním nebo pořádání besed s možností využití digitálního projektoru. „Chtěli jsme zvelebit a upravit střed obce, proto bylo nutné rozhodnout, které prostory bude třeba zrekonstruovat. Naši hasiči dostali nové vozidlo, takže se rekonstrukcí upravil také vzhled hasičské zbrojnice. Byla vyměněna vrata a současně jsme se rozhodli přebudovat dlouhodobě nevyužívané prostory nad zbrojnicí. Před započetím stavebních prací jsme nechali vypracovat projekt, který byl odsouhlasen, a práce mohly začít, prozradil Dohnal, starosta obce. Oprava byla hrazena z regionálního operačního programu NUTS II střední Morava. V druhé etáži střediska mohou Bílovičtí v nově adaptovaném prostoru využít také zázemí knihovny, která byla přestěhovaná z již nedostačujících prostor obecního úřadu.

TOPlist