Kuberův přílepek sníží podporu

Kuberův přílepek sníží podporu
Zlínský kraj Společnost 07 / 03 / 2011

Sportovní grant Nadace Děti-kultura-sport rozdělí jen 4 miliony korun

Již od doku 2005 vyhlašuje Nadace Děti-kultura-sport v rámci svého grantového programu také sportovní grant. Zájemci o něj mohou právě nyní začít nadaci zasílat své žádosti. Výše jednotlivých příspěvků však bude nižší než dosud, a to celkem o milion korun.
„V letošním roce jsme bohužel nuceni dotaci snížit na 4 miliony korun. V důsledku v červnu přijaté kontroverzní novely zákona o místních poplatcích formou tzv. „Kuberova přílepku“ totiž řada měst přistoupila k vydávání obecně závazných vyhlášek zpoplatňujících nově také „jiná technická herní zařízení“. Náš největší podporovatel, společnost SYNOT TIP, proto musel svou finanční podporu snížit,“ vysvětluje Gabriela Jelínková, výkonná manažerka Nadace Děti-kultura-sport.
Pojem „jiná technická herní zařízení“ přitom není používán žádným právním předpisem platné legislativy a není ani nijak jinak definován, není tak možné zcela jednoznačně říci, co přesně tento pojem zahrnuje a co dané vyhlášky vlastně zpoplatňují. Existuje několik právních rozborů, jejichž výsledky se rozcházejí. Obce však na základě tohoto přílepku přesto vyžadují od loterijních společností platby právě za provoz interaktivních videoterminálů, které činí miliony korun ročně.
„Podařilo se nám najít rezervy tak, abychom mohli i nadále pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Částku však jsme nuceni snížit. U sportovního grantu tak bude činit 4 miliony korun, o výši příspěvku z dalších grantů budeme veřejnost včas informovat. Lidé i organizace, kteří jsou na naší pomoci závislí, jsou v tuto chvíli bohužel odkázáni na to, jak se jednotlivé obce zachovají a zda budou místní poplatky i přes veškeré nejasnosti vyžadovat či nikoliv,“ doplnila Jelínková. 
O grantový program Nadace Děti-kultura-sport je přitom obrovský zájem. Jen o sportovní grant, který nadace právě vyhlašuje, se vloni ucházelo bezmála čtyři sta žadatelů. Podporu získalo 262 subjektů.
„O finanční pomoc mohou žádat sportovní organizace, sportovní oddíly, sportovní jednoty, neziskové organizace, příspěvkové organizace, občanská případně jiná sdružení, fyzické osoby či městské a obecní úřady v celém Zlínském kraji. Podpora směřuje nejčastěji k dovybavení sportovních areálů,“ doplňuje Gabriela Jelínková, výkonná manažerka Nadace Děti-kultura-sport.
Na odevzdání žádostí mají zájemci čas do 4. 4. 2011. Úspěšným žadatelům pak bude slavnostně předán šek a smlouva 8. 5. 2011 v uherskohradišťském Klubu kultury. Současně se slavnostním předáváním šeků bude udělena také speciální Cena nadace.
Žádosti o sportovní grant může veřejnost posílat na adresu Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova 447, 686 01 Uherské Hradiště. Navržené nominace potom vyhodnotí komise složená z odborníků ze sportovní oblasti spolu se správní radou Nadace Děti-kultura-sport.
„Je nám líto, že nadále nebudeme moci pomáhat v takovém rozsahu jako dosud. Na přijetí obecně závazných vyhlášek zpoplatňujících „jiná technická herní zařízení“ doplatí nejen desítky sportovních organizací, nemocnic nebo třeba divadel, ale také stovky jednotlivců, mezi nimiž jsou i tělesně postižení lidé nebo vážně nemocné děti,“ uzavírá Jelínková.

TOPlist