Modrá bude letos opět vidět

Modrá bude letos opět vidět
Foto: ZŠ a MŠ Šafaříkova Uherské Hradiště  /  Také letos se kino Hvězda otevře všem, které zajímá problematika autismu.
Uherské Hradiště Společnost 02 / 04 / 2024

Když půjdete tento týden ve večerních hodinách po Masarykově náměstí zasvítí na vás průčelí uherskohradišťské radnice modrou barvou.

Modré zbarvení městského úřadu je neklamným znamením, že i srdce Slovácka si po roce opět připomíná Světový den autismu. "Modrá je barva komunikace a právě vhodná komunikace je základním momentem práce s dětmi, ale i dospělými, kteří se potýkají s poruchou autistického spektra. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem této poruchy je, že jedinec dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá," vysvětluje speciální pedagožka Základní školy a Mateřské školy Šafaříkova v Uherském Hradišti Taťána Slováčková specifika poruchy, kterou na celém světě trpí odhadem až 2 % populace, u nás tedy na 200 000 osob.

Právě Základní škola a Mateřská škola Šafaříkova se práci s dětmi s poruchou autistického spektra věnuje a je také hlavním propagátorem principů komunikace s autisty. "Heslo letošního Světového dne autismu zní Autismus není vidět. Bohužel, anebo bohudík je tento slogan z běžného života. Osoby s PAS totiž skutečně na první pohled nepoznáte a až při interakci zjistíte, že budete muset upravit způsob své komunikace. Poznat autismus a setkat se s osobami, které s touto poruchou žijí, a ukázat vhodné způsoby komunikace je cílem naší každoroční akce v kině Hvězda," zve na setkání s autismem ředitel Základní školy a Mateřské školy Šafaříkova Karel Zerzáň.

Den věnovaný této specifické poruše se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna. Dopoledne proběhnou dílničky a aktivity pro žáky vybraných základních škol. V 16.30 pak vernisáž výstavy obrazů a fotografií z akce Malování v plenéru žáků školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci se ZUŠ a SUPŠ Uherské Hradiště. V 17.00 pak naváže promítání tematického rodinného filmu Víkendoví rebelové. Vstup na odpolední akci je volný.

autor: Aleš Mazúrek

Tagy článku

TOPlist