Motýlci byli oceněni porotou v celostátní výtvarné přehlídce

Motýlci byli oceněni porotou v celostátní výtvarné přehlídce
Foto: Kateřina Pavlišová
Staré Město Společnost 10 / 05 / 2023

Mateřská škola Komenského, Staré Město se s třídou Motýlků zapojila do celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže s názvem Blízko i daleko.

Vybrali jsme si téma vesmír, výtvarné znázornění planet sluneční soustavy a dalších vesmírných těles. Jak to všechno začalo? Nejprve nás pohltila práce s digitálním mikroskopem, který jsme si do třídy pořídili teprve nedávno a děti baví s ním všemožně experimentovat. Protože jsme už zjistili, že některé přírodní prvky (kameny, bobule, minerály i potraviny) po zvětšení mikroskopem vyvolají iluzi vesmírných těles. Vše jsme důkladně probádali maximálním zvětšením obrazu na interaktivní tabuli. Ponořili jsme se do tématu, dozvěděli jsme se něco o vzdáleném vesmíru a pořádně jsme se vyřádili při akčním malování ve dvojicích i větších skupinkách.

A tak jsme si propojili Blízký i daleký vesmír, což je zároveň název našeho projektu.

Přehlídku pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) pod záštitou ministra kultury. Tato přehlídka je zajímavá tím, že nemá typický charakter soutěže - není jejím posláním objevovat dětské umělce či hodnotit jednotlivé obrázky. Je zaměřena na prezentaci kolektivních výtvarných prací v podobě unikátní celostátní výstavy, sestavené z kolektivních výtvarných prací dětí a mládeže pod vedením svých pedagogů z různých typů škol (MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ a SUŠ).

Přesto, že se nevyhlašuje pořadové umístění v soutěži, je důležitou součástí přehlídky porota. Jedná se o tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních umělců, kteří každoročně s osobní garancí ocení projekty, jež originálně rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru.

Pro naše Motýlky je velkou ctí už jen to, že jejich dílo bude vystaveno v Praze ve Veletržním paláci. S jakýmkoliv oceněním jsme v konkurenci 135 projektů z celé ČR, převážně škol s uměleckým zaměřením, rozhodně nepočítali.

K naší obrovské radosti  MŠ Komenského, Staré Město získala Čestné uznání poroty s pozváním na vernisáž, rozborový seminář s možností prezentace našeho vesmírného projektu, čímž se spolu se  Základní uměleckou školou Kostka s.r.o., Vsetín řadíme mezi dva oceněné zástupce ze Zlínského kraje.

Pokud by si někdo chtěl udělat výlet do Prahy, výstava všech 135 neuvěřitelně zajímavých o originálních projektů je zpřístupněna veřejnosti  v Praze ve Veletržním paláci ve dnech 16. 5.  - 2. 6. 2023, otevřeno je denně 10.00-18.00 (mimo pondělí). Zváni jsou všichni rodinní příslušníci zapojených dětí, školní skupiny i veřejnost, vstup na výstavu je bezplatný.

Ochutnávka všech výtvarných projektů v rámci přehlídky Blízko i daleko je dostupná také na webových stránkách: https://www.vytvarneprehlidky.cz/projekty-2023

autor: Kateřina Pavlišová

Tagy článku

TOPlist