Muzeum lidových pálenic zahájilo druhou sezónu

Muzeum lidových pálenic zahájilo druhou sezónu
Foto: Jiří Jilík
Vlčnov Společnost 22 / 06 / 2011

Své brány návštěvníkům otevřelo prvním dubnem také nejmladší ze zařízení Slováckého muzea - Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově. Tvůrcům unikátní muzejní expozice se podařilo soustředit  
kolem tří desítek kompletních destilačních přístrojů a jejich částí, velké množství dalších potřeb souvisejících s pálením destilátů, nádob, vinět a dokumentů. Textové panely, vydané drobné tisky, publikace, hudební i obrazové snímky pak dokreslují minulost i současnost podomácké výroby ovocných pálenek a jiných destilátů. To vše nalezne návštěvník v expozici, která je součástí památkově chráněné vesnické usedlosti z přelomu 19. a 20. století ve Vlčnově, obci proslavené jízdou králů. Tak k národopisným sbírkám krojů a výšivek přibyla expozice o slivovici a její výrobě. A nejen to. Při muzeu bylo ustaveno občanské sdružení Společnost přátel slivovice České republiky, jehož stanovy byly Ministerstvem vnitra ČR zaregistrovány 28. dubna. O výsledcích prvního roku činnosti muzea a cílech občanského sdružení jsme hovořili s Jiřím Severinem, který byl společně s ředitelem Slováckého muzea Ivo Frolcem duchovním otcem celého projektu.

Jak bylo přijato Muzeum lidových pálenic veřejností v první sezóně své existence, naplnilo očekávání jak jeho tvůrců, tak návštěvníků?
Expozice je zajímavá nejen svým obsahem, to je více jak třiceti černými pálenicemi, stovkami lahví, etiket a doplňkových předmětů. Je ojedinělá i atmosférou, kterou nabízí, architektonickým zpracováním, ale především ukazuje podomácké pálení ovocných destilátů jako určité dobrodružství, zvláštní druh furiantství i jako společenskou událost. Možná proto je přitažlivá. Proto se  dá se říci, ano, splnila naše očekávání a snad nezklamala i návštěvníky.
Přibyly za rok, který uplynul od otevření muzea, nějaké nové sbírkové předměty?
Samozřejmě. Mimo jiné krásný funkční model pálenice, který muzeu věnoval Miroslav Křemeček z Vřesovic, a dále sbírka koštůvek a dokumentace z místních koštů z celého Dolňácka. A přibyla také kniha s názvem „Kniha vašich příhod, citátů a fórů a dalších příspěvků pro expozici Muzea lidových pálenic“, do níž mohou návštěvníci napsat svůj vlastní příspěvek či zážitek vztahující se k pálení či pálenici. Třeba se objeví v některé z příštích publikací o tomto tématu, které připravujeme k vydání.
Můžete prozradit návštěvnost za loňský rok? Máte informace o tom, jaká skupina návštěvníků toto muzeum vyhledává?
Za pět měsíců provozu jej navštívilo více jak pět tisíc zájemců. A to větší část sezóny bylo muzeum otevřeno jen o víkendech.
Často zahrádkáři, ale i výletníci a také kupodivu dost návštěvníků ze zahraničí. Dokonce zde natáčela dokument veřejnoprávní německá televize.
Muzeum slivovice patrně nemůže stavět svoji existenci pouze na muzejní expozici. V médiích už se objevily informace o připravovaných akcích či pořadech, ve kterých bude slivovice hrát nejen pasivní, ale i aktivní roli. Můžete tyto záměry konkretizovat?
Plánujeme tematické akce ve spolupráci s Klubem sportu a kultury ve Vlčnově v rámci dění v obci. Ale také představování mikroregionů s jejich zvyky a zvláštnostmi, zejména pak se zaměřením na speciality kulinářské a krajové originality spojené s výrobou a užíváním ovocných pálenek. Chystáme také první Slovácký košt slivovice. Na této TOP akci budou hodnoceny vítězné vzorky z místních koštů slováckých měst a obcí, z nichž nejlepší obdrží titul Šampiona Slovácka.
Uspořádat košt slivovice na širší bázi, dejme tomu i s nadregionálním rozsahem, jistě znamená vytvořit tým organizátorů a spolupracovníků. Kdo jsou nebo budou partneři při organizování této akce?
Našimi partnery budou především zkušení organizátoři ze Salaše, Starého Města, Halenkovic, Bojkovic, Hluku a mnozí další. Po uzávěrce přihlášených je rád vyjmenuji všechny, protože jsou naší velkou oporou. Nesmím zapomenout ani na Mužský sbor z Vlčnova, který nám pomáhá už poněkolikáté. Velmi se na tuto přehlídku zpěvu, hudby, společenského setkání v červnu těšíme. Nepůjde ovšem jen o košt slivovice. Součástí programu bude i uložení tří nejlepších vzorků do podzemních prostor vlčnovského  muzea. Vzorky budou jako chuťové poselství generacím uloženy deset, dvacet a padesát let. Ten poslední otevřou až naši vnuci. Celoslovácký košt se bude konat každoročně, pokaždé v jiné obci našeho Slovácka. Ukládání bude vždy slavnostním aktem v Muzeu pálenic ve Vlčnově.

autor: Jiří Jilík
TOPlist