Na potřeby Charity

Na potřeby Charity
Foto: pri
Uherské Hradiště Společnost 02 / 01 / 2010

Charita, pilíř pomoci bližním, kteří se ocitli v nouzi, se spoléhá převážně na lidi, kteří se dokáží podělit nejen o své finanční přebytky. Aby ale ze strany Oblastní charity v Uh. Hradišti nešlo jen o prosbu o peníze, připravila ve spolupráci se studenským rockovým pěveckým sborem Svatý Pluk pod vedením Jana Gajdošíka Vánoční benefiční koncert.
Ve zcela zaplněném chrámu sv. Františka Xaverského za Charitu návštěvníky přivítal a za dary poděkoval Dalibor Jirásek. S krátkou myšlenkou, že návštěvu kostela můžeme na chvíli v tichosti využít k setkání s bohem třeba i při koncertě, přišel P. Petr Dujka.
Dále už většina zbývajího času byla pod taktovkou sboru, který zazpíval koledy či vánočně laděné písně v autorských úpravách. A na samotný závěr přibyla také krátká, leč podstatná informace, a to ta, že se podařilo vybrat bezmála dvacet čtyři tisíc korun.

TOPlist