O tradici je zájem

O tradici je zájem
Foto: JT
Společnost 14 / 04 / 2010

Ovocnářský víkend v Hostětíně

O víkendu 10. – 11. dubna 2010 se uskutečnil v Centru Veronica Hostětín seminář věnovaný pěstování ovocných stromů. Sobotní část byla již tradičně věnována řezu ovocných dřevin, neděle byla nově zaměřena na jejich množení. I přes chladné aprílové počasí se více než 40 účastníků semináře vydalo do terénu.
Opět se potvrdil velký zájem o ovocnářskou tradici Bílých Karpat - semináře se zúčastnilo přes 40 lidí z regionu i vzdálenějšího okolí. Vzdělávání začalo teorií, většina času však byla věnována ukázkám a cvičení přímo v terénu.
Programem semináře provázeli zkušení lektoři – Stanislav Boček, pedagog Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Radim Pešek, ovocný školkař a ekologický sadař, a Aleš Krapka, specialista na řez ovocných stromů.
„Účastníci seminářů představují pestrou společnost – jezdí k nám nadšení zahrádkáři, vlastníci menších i větších sadů nebo třeba zahradní architekti. Někteří se snaží dát do pořádku letitý zanedbaný sad, jiní teprve zamýšlejí založit nějakou ovocnou výsadbu.
Pro vzdělávání využíváme ekologického sadu kolem moštárny a tradiční sušírny ovoce v Hostětíně. Díky spolupráci s genofondovými sadaři a ovocnou školkou můžeme ukazovat celý ovocný koloběh, včetně ochutnávky ekologických moštů či sušeného ovoce,“ uvádí ředitelka Centra Veronica Hostětín Jana Tesařová.
Zmíněné aktivity směřující k záchraně a rozvoji ovocnářské tradice v Bílých Karpatech od 90. let 20. století rozvíjí Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat ve spolupráci s mnoha neziskovými organizacemi, nadšenými jednotlivci i za pomoci veřejných institucí.
 „Ovocné dřeviny patří k typickým prvkům místní krajiny, mají užitečné ekologické funkce, jsou přírodním i kulturním dědictvím. Snažíme se, aby se znalosti a dovednosti spojené s pěstováním stromů a zpracováním ovoce neztratily. Velký zájem lidí nás těší a ukazuje, že tradice v regionu není mrtvá,“ dodává Radim Machů z Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat.
„Podporou ekologického a extenzivního pěstování ovocných dřevin se snažíme zachovat nejen krásu ovocné krajiny, ale upozornit na výhody místních potravin, které jsou čistší, zdravější a dávají místním lidem i ekonomickou příležitost,“ komentuje Tesařová.

autor: Jana Tesařová
TOPlist