Pašovsko-prakšické hody

Pašovsko-prakšické hody
Foto: František Blaha
Pašovice, Prakšice Společnost 25 / 10 / 2021

Po dvouletém půstu se mládež v Prakšicích a Pašovicích konečně dočkala a o třetím říjnovém víkendu si letos užila svých tradičních krojovaných hodů.

V roce 2020 se krojované hody pro koronavir neuskutečnily a byla tak bohužel přerušena nepřetržitá tradice každoročního organizování společných hodů obou vesnic Prakšic a Pašovic od roku 1993. V tomto roce se totiž krojová chasa obou vesnic dohodla a zorganizovala krojované hody s právem poprvé společně. Před tímto datem si každá vesnice pořádala své hody samostatně. Při společném organizování hodů dává povolení k hodům hodové chase střídavě vždy jeden rok starosta Prakšic a druhý rok starosta Pašovic a dle toho se také liší velké právo, které má každá vesnice odlišné.

Pokud dává povolení starosta Pašovic, je velkým právem, které nosí stárek, ozdobená panenka a hody se nazývají Pašovsko-prakšické, pokud dává povolení starosta Prakšic, je velké právo tvořeno vyřezávaným erbovním oválem s prakšickým znakem a prakšickou pečetí a hody se nazývají Prakšicko-pašovské.

K letošním hodům dával povolení starosta Pašovic Vlastimil Řezníček. Přestože si letos hodová chasa Prakšic a Pašovic nezvolila stárky a mládky a hody byly bez práva, svých hodů si náležitě užila.

Hody začaly již v pátek 15. října taneční zábavou se skupinou Scarlet Rose v pašovickém kulturním domě. Prakšický kulturní sál, kde v jiné roky bývají hodové zábavy, se letos opravuje. V sobotu byla v Pašovicích hlavní hodová zábava s cimbálovou muzikou Lintava. V neděli dopoledne se krojovaná chasa průvodem zúčastnila mše svaté v prakšickém kostele Krista Krále a odpoledne pak s DH Šrumajda a se zpěvem obešla obě vesnice a na několika místech předvedla i hodová taneční a pěvecká pásma. V pondělí hodová chasa tradičně vozila po obou vesnicích nemocného berana a vybírala „na jeho medicínu“.

„Hody byly, hody budú, zabili jsme kozu chudú,

hojaja, hojaja, hojajája…“

autor: František Buráň, kronikář obce Prakšice

Tagy článku

TOPlist