Pastorační návštěva arcibiskupa

Pastorační návštěva arcibiskupa
Foto: Milena Marečková
Nedakonice Společnost 24 / 02 / 2010

Ani severák či mrazivé počasí neodradilo v neděli 7. února přítomné od účasti na děkovné bohoslužbě. Tuto sloužil v Nedakonicích otec arcibiskup Jan Graubner a byla jakýmsi završením údobí, které započal svým nástupem na místo faráře u nás v roce 1983 papežský prelát Mons. ThDr. JUDr. Josef Ryška.
Svojí obětavou prací ve farnosti (zemřel v říjnu 2006 ve věku 91 let) připravil ve spolupráci se svým nástupcem, administrátorem z Polešovic,  P. Vítem Hlavicou podmínky pro renovaci fary. Otec Vít spolu s ochotnými a obětavými farníky, stavebními firmami, samozřejmě za podpory obecního úřadu a zemědělského družstva, za 7 měsíců faru z holých zdí kompletně zrenovovali. Farní budova, postavená v roce 1937, tak dostala novou střechu, okna, dveře, byla zateplena, má novou fasádu. Na dokončovacích pracích se podílel už i nový duchovní správce, P. Josef Rýznar, který byl od 1. 7. 2009 jmenován novým farářem naší farnosti.
Nutno ještě připomenout, že otec Josef Ryška, který byl také zpočátku administrátorem i v Kostelanech, svou pastorační činností zřejmě natolik ovlivnil duchovní život těchto farností, že za dobu jeho pastoračního působení byli vysvěceni v těchto farnostech dva noví kněží.
Při uvítání otce arcibiskupa zazněla z úst otce Josefa Rýznara děkovná slova na adresu všech, kteří se na opravě podíleli. Hezky to vyjádřily také krojované děti, které ho za celé farní společenství s krásnou kyticí přivítaly mezi námi.
Z jejich úst jsme slyšeli:
Milý otče arcibiskupe, dovolte, abychom Vás za celé společenství farní přivítali mezi námi.
Spolu s Vámi se můžeme radovat a za vše dobré Bohu při mši svaté děkovat.
Naši dědové a tátové pomáhali při rekonstrukci fary, babičky a mámy zase pilně uklízely.
Pán nám k dílu sílu dal, a Vás prosíme, abyste farní budovu požehnal.
Otec arcibiskup Jan je muž na svém místě. Ve své promluvě se obrátil jak k mládeži, tak především na adresu dospělých vyslovil mnoho inspirujících myšlenek o současné společnosti a pojmenoval to, co všichni cítíme jako důležité a potřebné.
Po bohoslužbě došlo na žehnání zrekonstruované fary. Otec arcibiskup stihl ještě před slavnostním obědem pobesedovat  s občany -  za hudebního doprovodu místní dechové kapely Nedakoňanky, nechybělo ani zahřátí slivovicí a ochutnávání koláčků.
Pastorační návštěva se vydařila a věříme, že přispěje k úspěšnému rozvoji duchovního života obce, tak jako opravená budova k jejímu zkrášlení.

autor: Milena Marečková
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace