Popiskami by se vytratila určitá poetika výstavy

Popiskami by se vytratila určitá poetika výstavy
Foto: Pavel Princ
Uherské Hradiště Společnost 07 / 01 / 2022

Včelka i Bulava společný prostor pojali jako spolupráci a snahu svá teritoria spojit, přetvořit a nově definovat.

V Galerie Slováckého muzea aktuálně můžete navštívit autorskou výstavu Of The Elements výtvarníků Petra Včelky a Petra Bulavy. Petr Bulava vystudoval sochařství na FAVU v Brně v ateliéru Michala Gabriela. Petr Včelka je absolventem volné grafiky na VŠVU v Bratislavě. Oba v současné době působí vedle své výtvarné praxe i jako pedagogové na SŠPU Hodonín. Na výstavě se prezentují kresbami, malbou i prostorovými objekty.

Výstava končí 30. ledna 2022, ale pokud se chcete s autory potkat naživo, 13. ledna v 17.00 proběhne komentovaná prohlídka v prostorách galerie.

Jak si přeložit název výstavy Of The Elements?

P.V. Název vymyslel Petr Bulava a mně se hned zalíbil. Nevím, zda jde doslovně přeložit, ale pro danou koncepci je výstižný. Výstava se skládá z jednotlivých prvků na různých úrovních vnímání. 

P.B. Název lze přeložit mnoha způsoby. Naše práce dle mého vypovídají o vrstvení elementů, možných příbězích elementů, vyjevování elementů, či vytrácení se elementů.

Proč jste se rozhodli nepoužít ve výstavě žádné popisky? Pro nepoučeného diváka je téměř nemožné rozlišit i to, kdo je autorem konkrétního díla.

P.V. Myslím, že popiskami by se vytratila určitá poetika výstavy. Navozovaly by pocit exponátu a tento dojem jsme chtěli potlačit. Divák je od těchto informací osvobozen a může se koncentrovat na vizuální vjem. 

P.B. Podobně, jak o tom hovořili Petr Včelka i náš kurátor Lukáš Malina, byla snaha docílit prostupování jednotlivých věcí a tím nabídnout divákovi mnohem víc možností, jak výstavu číst.

Jaké jsou klady, případně zápory vystavování?

P.V. Pro mne je to ukončení nějaké tvůrčí fáze. Vidím výsledek dlouhodobého úsilí v interakci s místem a zajímavé jsou i postřehy diváků.

P.B. Mezi klady vystavování řadím určitě možnost nahlédnout na svou práci v neutrálním prostoru galerie. Pracovní prostor ateliéru přidává dílu další kontexty a je náročné zhodnotit dílo objektivně.

Co vám pomáhá soustředit se na práci? Máte nějakou inspiraci, nebo se k výsledkům prostě po nějaké době propracujete?

P.V. Někdy je to asi přetlak emocí podpořený snahou uchopit realitu tvůrčími prostředky. Při samotném procesu vznikají události, na které reaguji a které mne někdy odklánějí od původního záměru. Dá se říct, že termín „propracovat se” je přiměřený. 

P.B. Jednoduchý návod já osobně nemám. Do dnešní doby je to trochu záhada. Pár věcí, které mi pomohou tzv. přepnout do tvůrčí atmosféry, ale je. Například hudba, jazz a tvorba Vladimíra Václavka, kapely Už jsme doma toto umí, také poezie Pavla Rajchmana. Je toho víc.

 Je pro vaše práce důležitá nějaká konkrétní interpretace nebo alespoň nějaký konkrétnější rámec čtení? Snažíte se diváka nějak nasměrovat?

P.V. V tom, jak práce jsou seřazeny a vystaveny, vidím příběh. Nikoliv doslovný, ale založený na interakcích mezi jednotlivými prvky. Nechávám divákovi - recipientovi otevřené pole pro interpretaci. Je spolutvůrcem.

P.B. Co se týče mých prací, byl bych velmi rád, pokud by divák četl v mých objektech snahu o vyjádření subtilnosti, pomíjivosti, přeměny. Pozorujte mé sochy podobně, jako pozorujete zahradu.

Jak vás ovlivnilo vaše umělecké vzdělání? Co považujete za důležité okolnosti a vlivy z doby vašich studií?

P.V. Mé výtvarné studium na střední a vysoké škole trvalo 10 let. Poskytlo mi základy a později mne utvrdilo o tom, jak důležité je uhlídat si vlastní tvůrčí prostor a rozvíjet v něm své myšlenky. Vlivů bylo v tom čase nespočet z různých odvětví kultury.

P.B. Studoval jsem v ateliéru sochařství Michala Gabriela a studium bylo skvělé v tom, že Michal Gabriel nechával studentům velkou volnost. Také jsem měl štěstí na spolužáky v sochařském ateliéru, kteří tam vytvořili výbornou atmosféru. Velmi přínosná pro mě byla i stáž v ateliéru malířství u Petra Veselého.

 Co nabízí spojení Petr Včelka a Petr Bulava?

P.V. Oba dva máme myslím tendenci vyjadřovat se úsporně. Snahu zachycovat subtilní děje. Petr svoji citlivost uplatňuje ještě k tomu i v prostoru. Jeho práce mne nutí k zamyšlení.

P.B. Spojení Petr Včelka a Petr Bulava nabízí nepřeberné možnosti čtení vystavených děl. Možné příběhy lze začít číst odkudkoliv, lze je ukončit kdekoliv.

autor: Pavel Princ

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace