Ruční přepisování Bible na Velehradě pokračuje

Ruční přepisování Bible na Velehradě pokračuje
Foto: archiv Agentury Petarda
Velehrad Společnost 03 / 07 / 2022

Ve dnech 4. – 5. července se v rámci Dnů lidí dobré vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční přepisování Bible.

Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona a celý Nový zákon. V minulém roce jsme po jednoleté přestávce přes veškerá omezení v přepisování pokračovali.

V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 7511 zájemců. V roce 2021 to bylo pouze 96 dospělých a 14 dětí, kteří společně přepsali II. knihu Samuelovu a pokračovali knihou Soudců,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. V předchozích letech byl opsán Nový zákon podle překladu Václava Bognera. Dále 5 knih Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy.

V letošním roce bychom se rádi vrátili ke dřívějšímu modelu, kdy by mohlo přepisovat 8 lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů k výtvarnému zpracování, které doplní přepsané texty. K přepisování budou připraveny knihy Soudců a Jozue,“ doplnila Číhalová. Nahlédnout bude možné i do dříve přepsaných knih a každý zúčastněný získá pamětní list.

Ručního přepisování Bible se může zúčastnit kdokoli, a to v neděli 4. 7. od 13 do 20 hodin a v pondělí 5. 7. od 8 do 12 hodin v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, v Muzeu Bible. V muzeu se nachází expozice Bible pro malé i velké, kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout. Multifunkční dům byl zrekonstruován z bývalé sýpky a konírny teprve před několika lety a sám o sobě stojí za návštěvu.

Expozice Bible pro malé i velké

Tato výstava představuje zejména historický vývoj Bible. K vidění je také jedinečná sbírka Biblí nebo pravá kopie Turínského plátna. Pro děti je výstava doplněna speciálním programem. Expozice se nachází ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.

 Vydejte se na Velehrad za výstavami

Dny lidí dobré vůle přinášejí bohatý program pro celou rodinu. Oblíbenou součástí jsou i výstavy a vernisáže.

15:30

Vernisáž "Doprovázení člověka v nemoci"

16:00

Vernisáž Cestou dvou bratří

16:30

Vernisáž "Země milovaná Ježíšem"

17:00

Vernisáž Vězeňská duchovní služba a Vězeňská duchovenská péče "Průvodce lepšími časy"

17:30

Vernisáž Fotografická soutěž Velehrad 2021

 

Doprovázení člověka v nemoci

Výstavu tvoří 10 barevných fotografií, které jsou dílem Mgr. Romana Nehery, nemocničního kaplana, zdravotníka a trvalého jáhna. Jsou součástí brožury „Doprovázení člověka v nemoci“, kterou napsala PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D., koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké, pro pacienty v paliativní péči a zdravotníky, kteří se o ně starají.

Cestou dvou bratří

Hlavním cílem výtvarné soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti, od toho se i odvíjejí každoroční témata. Ta se inspirují dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat dnešní život a připomínat tak bohatství našich předků, které stále uchováváme. V roce 2013 jsme si na Velehradě připomněli významné jubileum, uběhlo rovných 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, a o dva roky později to bylo přesně 1200 let od narození staršího z bratrů – Metoděje. Všechny tyto významné historické milníky se v tématech soutěže objevily. „V letošním ročníku se děti při malování svých obrázků zamyslely nejen nad dlouhou cestou, kterou v roce 863 oba bratři absolvovali, ale také nad krásou přírody a nutností její ochrany,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Vítězné obrázky letošní ročníku, kterých letos dorazilo na 1000, budou slavnostně představeny 4. července v 16 hodin v prostorách Stojanova gymnázia. Vernisáže se kromě návštěvníků velehradských oslav zúčastní významné osobnosti, malí umělci a jejich rodiny.

Země milovaná Ježíšem

Výstava věnovaná setkání svatého Františka a sultána v Damiettě v roce 1219. Jedinečná příležitost, jak díky setkání, které změnilo dějiny, znovu objevit hodnotu dialogu a setkání s unikátními exponát přímo z Jeruzaléma!

Za výstavou stojí Asociace Pro Terra Sancta. Nezisková organizace na podporu Kustodie Svaté země. Již více než 15 let pomáhá bratřím střežit svatá místa a podporovat místní komunity. Kanceláře organizace se nachází v Miláně, Jeruzalémě, Betlémě a Damašku. Pro Terra Sancta podporuje přítomnost františkánů na Blízkém východě realizací projektů zaměřených na rozvoj vzdělávací a charitativní činnosti, na zachování a zhodnocování kulturního dědictví a na poskytování pomoci obyvatelstvu v nesnázích způsobených válkami a konflikty.

Průvodce lepšími časy

Výstava představí komiksovou brožuru „Průvodce lepšími časy“, která je určena pro výstupní oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Součástí bude také prezentace výrobků vězňů. Návštěvníci se dozví i něco o práci vězeňských kaplanů a dobrovolníků.

Charita ČR na Velehradě       

Cesta stoletím Charity“ připomene 100. výročí od založení Charity ve své institucionální podobě, tj. od prvních dokumentů a historických materiálů až po současnost prezentující Charitu jako moderní, stabilní a kreativní instituci, pomáhající ruku církve.

Ukrajina 2022“: cesta stoletím musí aktuálně gradovat tématem utrpení a pomoci Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny. Především moravské Charity se na Ukrajině angažují dlouhodobě.

autor: Monika Babincová

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace