Sbormistr v rodné obci koncertoval po padesáti letech

Sbormistr v rodné obci koncertoval po padesáti letech
Foto: Eliška Flekačová
Částkov Společnost 21 / 01 / 2014

Po Novém roce se občané Částkova sešli v kapli Panny Marie Lurdské, kde přivítali svého rodáka, sbormistra Karla Dýnku, členy Chrámového sboru farního kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti a Lucii Adamcovou, jež pěvecký sbor doprovázela hrou na varhany. Přítomen byl i duchovní správce farnosti Velký Ořechov páter Martin Vévoda.
V úvodu koncertu postupně zaznělo osm vánočních písní hudebního skladatele Stanislava Macha na slova P. Jana Chvátala, ale i verše Vánoční básně v podání Pavla Dýnky. Následovaly starobylé písně o narození Páně a poslední částí programu byly vybrané písně z repertoáru chrámového sboru. Působivá byla skladba Otvírejte brány Kristu, jejímž autorem je významný současný italský skladatel liturgické hudby Mons. Marco Frisina.
Do své obce se sbormistr vrátil po více než 50 letech. Místní občané mu připravili velmi vřelé přijetí, které vyvrcholilo dojemnými slovy Marie Běťákové za organizátorský tým, jež pronesla v závěru koncertu.

autor: Emilie Kubíčková
TOPlist