Senioři putovali za poznáním

Senioři putovali za poznáním
Uherské Hradiště Společnost 13 / 05 / 2014

Zájezd pro studenty a pro posluchače U3V, v trase Uherské Hradiště, Sady, Staré Město, Velká Morava - Mikulčice a Kopčany, organizovala Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP v Olomouci. Vedoucím tohoto zájezdu se stal profesor PhDr. Miloslav Pojsl a poznávací zájezd se uskutečnil za krásného slunečného počasí.
Hodiny ukazovaly půl deváté, když k ZŠ UNESCO přijel autobus z větší části zaplněný posluchači U3V z Olomouce. Přibral další část přihlášených a vyrazilo se za poznáním. První zastávkou byl v nedalekém Starém Městě Památník Velké Moravy. Dopoledne stihli Sadskou výšinu s výhledem na krásnou přírodní scenérii ohraničenou chřibskými vršky. Na území, kde žili dávní Slované, si se zájmem prohlédli základy kostela, který mohl být snad i biskupským sídlem Metoděje a dokonce i jeho posledním místem odpočinku. Po prohlídce autobus odvezl účastníky směr Mikulčice, kde vyslechli odborný výklad, zhlédli expozici v budově muzea a prošli areál se základy 13 kostelů. Poslední zastávka byla ve slovenských Kopčanech, v jediném stojícím kostelíku z doby velkomoravské.

TOPlist