Slavnostní koncert v Kroměříži zahájil sezónu Otevřených bran

Slavnostní koncert v Kroměříži zahájil sezónu Otevřených bran
Foto: Jiří Balát
Kroměříž Společnost 03 / 05 / 2019

Koncertem Konzervatoře P.J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž byla ve čtvrtek 2. května v kostele sv. Mořice v Kroměříži slavnostně zahájena letošní sezóna Otevřených bran ve Zlínském kraji, tedy projektu v jehož rámci je od května do konce září zpřístupněno 26 sakrálních památek, kdy je návštěvníkům zdarma poskytnut také výklad proškolených průvodců. Projekt funguje již od roku 2009 díky spolupráci Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, Českobratrské církve evangelické, farností, měst, obcí a dalších partnerů.
Slavnostního zahájení se zúčastnil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, krajský radní pro kulturu, památkovou péči a spolupráci s církvemi Miroslav Kašný, starosta Kroměříže i zástupci dalších měst zapojených do projektu a řada dalších hostů.
Přítomné v chrámě sv. Mořice přivítal děkan P. Josef Lambor:  „Chtěl bych poděkovat za spolupráci, která přináší své krásné plody. Vidíme to u nás, v Kroměříži, ale i na jiných místech.“
Arcibiskup Jan Graubner připomenul: „Kostely se vždy stavěly proto, aby byly otevřené, žel historické okolnosti nás v minulých desetiletích přivedly k tomu, že se začaly zavírat kvůli zlodějům, protože památky je třeba chránit. Ale zavřený kostel – k čemu kostel? A tak je dobře, že vznikl projekt, který umožňuje zpřístupnit alespoň od jara do podzimu část kostelů i mimo bohoslužby – jak pro turisty, tak pro věřící i pro ty, kteří do kostela potřebují vstoupit – jak jsem již mnohokrát slyšel – protože si v něm potřebují odpočinout a ´načerpat´. Ačkoliv říkají, že nejsou ´věřící´, kostel jim prý dává něco, co jim chybí. Možná je to Boží blízkost. A jestli z ní čerpají, je to moc dobře. A tak děkuji všem, kdo se na Otevřených branách podílejí – že společně můžeme takto posloužit lidem,“ řekl Jan Graubner.
Se svými díky vůči všem partnerům a spolupracovníkům se připojil také radní Zlínského kraje Miroslav Kašný: „Ten projekt je pro mě důležitý, protože aby dobře fungoval, musí se sejít spousta lidí: především zástupci farností, měst, obcí. A je potěšitelné, že tam, kde třeba dohoda zpočátku vázla, po několika letech našli společnou řeč a nyní projekt podporují. Otevřené brány kostelů – to by měly být i otevřené brány našich srdcí,“ řekl Miroslav Kašný.
Slavnostní koncert organizačně zajistil Odbor kultury a památkové péče krajského úřadu vedený Romanou Habartovou, který má Otevřené brány od letošního roku opět na starosti. V podání žáků, studentů a učitelů Konzervatoře P. J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž zazněla díla J. F. Dandrieu, P. J. Vejvanovského, A. Vivaldiho, J. Suka a dalších autorů.

TOPlist