Starosta právo vydával nadvakrát

Starosta právo vydával nadvakrát
Foto: KM
Bílovice Společnost 27 / 11 / 2013

Poslední hodování na okrese si o víkendu užili v Bílovicích. Tradiční Kateřinské hody s právem zde uspořádala místní hodová chasa. Za doprovodu DH Sadovanka se krojovaný průvod vydal na obchůzku obcí. První kroky se ubíraly až na samotný okraj obce, do Včelar, kde žijí dva bratři Štěpán a Stanislav Machovi. Ti letos na svá bedra vzali úděl stárků. Hodové ani folklorní tradice oběma rozhodně nejsou cizí. Štěpán šel v kroji letos již podeváté a bráchové jsou velmi aktivní folkloristé.
Ke stárkům neodmyslitelně patří také stárky. Mladší stárkou se stala Petra Fusková. S pozicí starší stárky se ztotožnila Věra Dovrtělová, která je tanečnicí v národopisném souboru Včelaran.
U místního zámečku z rukou starosti převzali povolení k pořádání hodů. Zajímavostí bylo, že starosta právo předával v tento den dvakrát. Již odpoledne si totiž o právo přišli požádat ti nejmenší, snad budoucí nástupci krojové chasy, a to místní krojované děti. Jako projev poděkování za předání povolení všem přítomným moc hezky zatancovaly.
Večer hody pokračovaly hodovou zábavou s DH Sadovanka. V neděli pak chasa absolvovala obchůzku po dědině a večer zakončila hody další hodovou zábavou.

Tagy článku

TOPlist