Svědectví jednoho života

Svědectví jednoho života
Foto: P. Antonín Forbelský
Velehrad Společnost 09 / 12 / 2008

Dne 28. listopadu zemřel řeholní kněz P. Jan Evangelista Pavlík SJ, někdejší provinciál jezuitů, který ve svém úctyhodném věku tiše a nenápadně žil ve skrytu velehradského kláštera. Velehrad se mu stal v roce 1998 domovem a místem k odchodu k Pánu. Tento kněz i přes svých osmaosmdesát let byl stále obdařen svěžím mladým duchem. I přes dlouholeté vězení v komunistických lágrech a následném asi patnáctiletém období zákazu kněžského povolání, kdy pracoval jako stavební dělník, nezatrpkl a vyzařovalo z něho charisma plné životního optimismu a laskavé moudrosti.
P. Jan Ev. Pavlík SJ se narodil 23. října 1920 v Olomouci a zde také v roce 1938 maturoval. Po studiu bohosloví v Brně byl 19. června 1943 vysvěcen na kněze. V duchovní správě sloužil ve Ždánicích, Boleradicích, Hustopečích u Brna a v Brně-Králově Poli. V roce 1945 byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova, ale z diecézní služby byl uvolněn až v roce 1947. Od 14. srpna 1947 absolvoval na Velehradě rok noviciátu, druhý rok a zároveň doplnění studií z filozofie pak v Děčíně do 13. dubna 1950. Poté byl vězněn v internaci v Bohosudově a od září 1950 do prosince 1953 pracoval ve vojenských lágrech PTP na čtrnácti místech Slovenska, Moravy a Čech. Od ledna 1954 do srpna 1955 byl dělníkem Průmstavu v Ostravě. Zde byl zatčen a držen ve vazbě. Po odsouzení v lednu 1956 na deset let žaláře za „velezradu“ prošel věznicemi v Ostrově nad Ohří - tábor L, Leopoldově, v Ostravě a na Mírově. V květnu 1960 byl při amnestii propuštěn. Bydlel pak v Brně a do odchodu do důchodu v roce 1980 pracoval jako závozník, řidič autojeřábu a skladník u Dopravního podniku. V letech 1963-1970 vypomáhal ve farnosti Staré Brno a také v jiných farnostech brněnské diecéze. Zvláště vedl mnoho kurzů, exercicií a také práce týdenní lidové misie ve farnostech.
V roce 1968 se stal ordinariátním komisařem Kongregace sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny a byl jím až do roku 1989. 15. 8. 1969 složil v Praze poslední slavné sliby. V dubnu 1971 byl jmenován provinciálem České provincie Tovaryšstva Ježíšova v rozptýlení. Tuto službu mohl rok a čtvrt vykonávat již na svobodě, a to do dubna 1991.
Od roku 1991 do roku 1998 byl P. Jan Pavlík spirituálem bohoslovců v kněžském semináři v Olomouci. Od roku 1998 sloužil na Velehradě jako vyhledávaný exercitátor, duchovní vůdce a zpovědník. Pán si svého věrného a horlivého služebníka k sobě povolal po několikadenním pobytu u sester františkánek v Grohově ulici v Brně.
Právě ve zdejším kostele sv. Rodiny v Grohově ulici 18 v Brně se s otcem Janem jeho blízcí rozloučili při mši svaté ve čtvrtek 4. prosince v 9.00. Mše svatá za spásu duše zesnulého byla sloužena téhož dne ve 14.00 i v bazilice na Velehradě a po ní byly tělesné pozůstatky zemřelého uloženy do hrobky na místním hřbitově.

autor: Milena Marečková
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace