Topolná vydala nářeční slovník

Topolná vydala nářeční slovník
Foto: Ladislav Peprníček  /  Kmotři nového knihy.
Topolná Společnost 30 / 11 / 2021

V nově zrekonstruované obřadní síni obecního úřadu v Topolné se uskutečnil slavnostní křest knihy Nářeční slovník - Jak se mluvilo v Topolné a okolí.

Jeho autorka, ve svém věku neuvěřitelně vitální Zdenka Šmatelková, povyprávěla hostům o svém krásném vztahu k nářečí a o tom, jak slovník v průběhu let dostal svou konečnou podobu. To, že se v našem kraji mluvené slovo často změní v krásnou píseň, ukázala cimbálová muzika Včelaran, která hostům zahrála a zazpívala.

Už před šedesáti lety vypracovala studentka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně Zdenka Šmatelková, tehdy ještě Žišková, diplomovou práci Slovník obce Topolné. Po studiu vyučovala na základních školách okresu Uherské Hradiště, z toho osm let v rodné Topolné. Zájem o nářečí z dob studia jí zůstal, a tak pokračovala ve sbírání materiálů o nářečí, kterým se kdysi mluvilo v okolí její rodné dědiny.

Když jednou ukázala svoji práci vrstevníkovi Augustinu Knotovi, autorovi monografie Topolná - minulost a současnost slovácké obce, přesvědčil ji, aby ji zpracovala do knižní formy.

„Obrátili se na nás společně se žádostí, zda by se na vydání knihy obec nepodílela,“ vzpomíná starosta Topolné Ladislav Botek. „Protože by byla věčná škoda, aby výsledek dlouholeté práce skončil u Šmatelků na půdě, nebylo pro nás těžké tuto výzvu přijmout.“

Za obětavé pomoci autorčiny sestry Libuše Chadalíkové, která strojopisné materiály přepsala na počítači, vydavatele Tomáše Ježka, otrokovické tiskárny a také několika autorčiných kamarádek z Topolné, u kterých probíhaly závěrečné „konzultace“, mohl slovník spatřit světlo světa.

„Nářečí, kterým na nás mluvili naši rodiče a prarodiče, je jedním z hlubokých kořenů, které nás poutají k našemu rodnému kraji. A je moc dobře, že existují lidé, kteří mají schopnost ho na odborné úrovni zpracovat do knižní podoby. Taková kniha je pak pramenem znalostí o jazyku jak pro naše potomky, tak pro jazykovědné odborníky. A tak vstupuje do kulturního dědictví našeho regionu, a nebojím se říci, že i do kulturního dědictví celosvětového,“ pronesl spisovatel Jiří Jilík během slavnostního odpoledne.

Pokud tedy nevíte, co je to „zaškrčkovat sa“, jak vypadá „krmholec“ nebo jakým množstvím výrazů lze vyjádřit blažený stav člověka, který požil větší nebo menší množství alkoholu, začtěte se do knihy Nářeční slovník - Jak se mluvilo v Topolné a okolí.

K dostání je na Obecním úřadě v Topolné, na topolské poště a v uherskohradišťském Domu knihy Portal.

Tagy článku

TOPlist