Trojitá porce v galerii

Trojitá porce v galerii
Foto: pri
Uherské Hradiště Společnost 10 / 03 / 2009

Novou expozicí rozmístěnou do prostor celé budovy se stávají atraktivní práce dvou českých a trojice polských umělců. Polskou tvorbu představuje práce wroclavské skupiny Jacek Dworski, Mateus Dworski, Michal Staszczak s názvem Wroclavský bronz. Dílu malíře Mikoláše Axmanna - Kamenná okna je věnován prostor spodní části galerie a druhé patro nabízí pohled na díla dnes již zesnulého autora Svatopluka Slovenčíka - Malba, kresba, objekt.
Při samotném představování prací jednotlivých autorů zvolil atraktivní a originální způsob Mikoláš Axmann, kdy namísto svých slov poprosil CM Miroslava Minkse, která výstavu hudebně dokreslovala, aby tóny promluvily za něj. Výstava potrvá do 18. května 

TOPlist