Uctění válečných veteránů

Uctění válečných veteránů
Foto: pri
Boršice Společnost 22 / 11 / 2013

Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu. K oslavám se 11. listopadu v 11 jedenáct hodin přidaly i Boršice. Pietní akt s udílením vyznamenání se konal u památníku obětí 1. světové války. Aby malé dopravní manévry v srdci obce proběhly zdárně, byla zapojena policie, která na chvíli odklonila dopravu.
Po přivítání zástupců oblasti politické, armádní i civilní, kdy přítomné početně znásobili žáci místní základní i mateřské školy, následovaly krátké proslovy, mezi nimi i starosty obce Romana Jílka. Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin a 1 minutu podepsal maršál Ferdinand Foche v Compiegne na řece Marně příměří spolu s německým císařem a pruským králem Vilémem. Tímto příměřím v konečném důsledku bylo rozhodnuto o ukončení 1. světové války. Největší a nejstrašnější války, kterou kdy lidstvo poznalo, uvedl starosta.
Den veteránů je pro nás příležitostí veřejnosti připomenout československé vlastence, kteří ve dvou apokalypsách nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity, zdůraznil Jílek a připomněl známý fakt, že národ, který zapomene na své hrdiny, je odkázán k zatracení. Reálným důkazem toho, že nic podobného Boršicím nehrozí, bylo položení květinových darů a věnců u památníku. Na stejném místě proběhlo taktéž udílení ocenění. Za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti přijal pplk. Miroslav Šenkeřík stužku k medaili Za službu v ozbrojených silách ČR prvního stupně. Vyznamenán byl i rotmistr v záloze Petr Ševčík, a to čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka za výjimečné výsledky dosažené při plnění úkolů aktivní zálohy ozbrojených sil ČR.
Pozornosti převážně dětí neunikly dva vozy v současnosti nejlepšího lehkého obrněného vozidla, které prezentovala Armáda České republiky.

TOPlist