Uherský Brod a Naarden na poli výstavní spolupráce

Uherský Brod a Naarden na poli výstavní spolupráce
Foto: archiv muzea
Uherský Brod Společnost 24 / 04 / 2010

Mezi Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Comenius Museem Naarden byla v roce 2004 podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. V rámci ní uherskobrodské muzeum mimo jiné zajistilo vybudování stálé expozice v Naardenu Vivat Comenius a rovněž v tamějším Comenius Museu realizuje pravidelné tematické výstavy propagující českou kulturu.
Z dosavadních nejvýznamnějších lze jmenovat Labyrint srdce i světa (autorská výstava Milivoje Husáka u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU, která se konala ve dnech 16. 1. - 3. 5. 2009), výstavu ilustrací dětských knih Renaty Fučíkové a výstavu Bílé Karpaty - fotografické motivy z kraje Komenského.
V letošním roce v Naardenu uherskobrodské muzeum 9. dubna instalovalo výstavu fotografií Pavla Popelky Od jara do zimy - Slavnosti a rituály východní Moravy, která dokládá, že východní Morava je z celé České republiky region bezesporu nejbohatší na kroj a folklorní tradice, z nichž některé mají doposud charakter rituálů. Fotografický kolorit bohatých folklorních tradic východní Moravy je navíc doplněn kroji z Uherskobrodska a autorskými filmy Pavla Popelky s folklorní tematikou. Jako reciproční projekt byla v pátek v uherskobrodském muzeu otevřena výstava ze sbírek Comenius Museum Naarden pod názvem Rod De Geerů očima malířů, která 33 portrétními olejomalbami přiblíží rod, jehož jeden příslušník byl jedním z nejvýznamnějších finančních podporovatelů Jana Amose Komenského. V kulturním programu k vernisáži vystoupila Zuzana Lapčíková s vybranými zhudebnělými texty svého oratoria Orbis Pictus. Výstava je věnována odkazu 340. výročí úmrtí Komenského a potrvá do 13. července.

TOPlist