Uprkovo dílo už dávno přerostlo hranice České republiky

Uprkovo dílo už dávno přerostlo hranice České republiky
Foto: leš
Uherské Hradiště Společnost 22 / 07 / 2020

Díla Joži Úprky našla díky slováckém mecenáši Zdeňku Zemkovi i kurátorovi jeho umění Petru Vašátovi svůj domov v Galerii Joži Uprky na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

Tuto sobotu 25. července od 14.00 budou moci zažít milovníci umění vyprávění o jeho díle a životě na Slovácku při tradiční komentované prohlídce díla Evropana slováckého venkova. Podobnou příležitost měl i starosta Kyjova František Lukl.

Pane starosto, díla Joži Uprky jsou soustředěna do jeho galerie v Uherském Hradišti, ale samotný Uprka byl malířem celého Slovácka. I na kyjovské radnici zanechal svoji stopu. Prozradíte příběh tohoto díla?

Pro hrdé Kyjovjáky má obraz niternou hodnotu. Je totiž alegorií na osvobození města z německé správy. Dílo je majetkem České spořitelny, která ho nechala zrestaurovat a před zhruba dvaceti lety poskytla radnici k trvalé zápůjčce. Je ozdobou salonku, ve kterém přijímáme významné hosty. Málokdo však ví, že Joža Uprka je s Kyjovem spjatý úžeji - měl tady totiž svůj ateliér.

V Kyjově jste mu vzdali hold i vysázením louky s květy, které se objevují na jeho obrazech. Jak na takovou louku reagují obyvatelé Kyjova a především mladá generace?

Reakcí zatím mnoho není. Výsev proběhl teprve nedávno a bylinky si teprve hledají cestu na světlo. V plné kráse se louka odhalí nejspíš až příští rok na jaře, kdy rozkvetou i všechny trvalky. Věřím, že se kolemjdoucím bude louka líbit. Poskytne zázemí hmyzu, navíc v sobě pojí symbolický rozměr - vznikla totiž v dolní části ulice, která nese Uprkovou jméno.

Díky vašim rodičům i prarodičům máte vztah k výtvarnému umění. Když jste si v Galerii Joži Uprky prohlédl největší sbírku jeho obrazů, jak na vás zapůsobil Uprka jako malíř?

K výtvarnému umění jsem byl veden odmalička. Sám jsem malířského talentu příliš nepobral, ale - zcela neskromně - si myslím, že poznám kvalitní dílo. Uprkovu tvorbu proto do jisté míry znám. Nakonec i v jeho obrazech, které jsem nikdy předtím neviděl, je pro mě skryto něco povědomého, přitažlivého - zrcadlí se v nich tradice, ze kterých jsme na Slovácku vzešli a které pro mne znamenají nesmírně mnoho.

Prošel jste si Uprkovu galerii poprvé a doporučil byste ji i vašim Kyjovjanům?

To je přece zbytečná otázka, samozřejmě. (smích) Je to překrásná sbírka, která na světě nemá obdoby. Uherské Hradiště na ni právem může být hrdé.

Slovácko bylo možná trochu necitlivě rozděleno politickými hranicemi mezi Zlínský a Jihomoravský kraj. Cítíte, že obyčejní lidé z Kyjovska, Hodonínska i Uherskohradišťska k sobě přirozeně inklinují díky tradicím, naturelu… Je právě Uprka jedním ze svorníků, který tyto politické čáry na mapách maže?

Nepochybně. Nicméně vazby mezi lidmi krajské hranice nezpřetrhají. Myslím, že i turisté Slovácko vnímají jako celek. Když přijedou k nám do Kyjova a řeší výlety po regionu, spousta z nich si jako jednu ze zastávek naplánuje Uherské Hradiště nebo třeba Velehrad. Slovácko je o tradicích, folkloru, krojích, zpěvech a tancích, skvělých lidech, dobrém jídle a vínu. A to jsou hodnoty společné pro Kyjov, Hodonín, stejně jako pro Uherskohradišťsko.

Z pozice předsedy Svazu měst a obcí České republiky zastupujete nejen Slovácko na mezinárodním poli. Může být Uprka, nazývaný Evropanem slováckého venkova, reprezentantem českých měst a obcí mimo naše hranice? 

S potěšením jsem se od odborníků na Uprkovu tvorbu dozvěděl, že je součástí nejen soukromých sbírek po celém světě. Uprkovo dílo už dávno přerostlo hranice České republiky. Je to vynikající reklama pro Slovácko a celou naši zem.

Tagy článku

TOPlist