V Popovicích slavili ve škole i školce

V Popovicích slavili ve škole i školce
Foto: OÚ Popovice  /  Popovjánek.
Popovice Společnost 04 / 11 / 2012

V Popovicích se uskutečnily oslavy 125. výročí otevření ZŠ a 50. výročí založení MŠ. Dopoledne každou budovu navštívilo kolem dvou set lidí všech věkových kategorií. Školy se chystaly na toto výročí dlouho dopředu a na výzdobě i připravených prezentacích to bylo poznat. Mladší i ti starší pamětníci si nad starými fotografiemi zavzpomínali na školní či školková léta. Nejstarší fotografie ze školních lavic byla z roku 1925.
Po poledni přivítal v základní škole ředitel Základní a Mateřské školy Popovice pozvané hosty z řad bývalých i současných zaměstnanců školy a zastupitelů obce, následovala prohlídka školy i školky a pak se všichni přemístili do kulturního domu, kde byl pro veřejnost připraven bohatý kulturní program. Ve dvouhodinovém pořadu se představily děti ze školky, školy, školní družiny, kroužek hry na flétnu, kroužek zumby a břišních tanců, soubor Popovjánek a jako host obohatil celý program svým vystoupením smíšený pěvecký sbor Gymnázia Uh. Hradiště Viva la musica se sbormistrem Jakubem Tomalou.
Ředitel školy v krátkosti přiblížil historii obou zařízení a na závěr poděkoval všem pedagogům i ostatním pracovníkům za skvělou přípravu celé akce. Po celou dobu ve škole, školce a později i v kulturním domě byly promítány prezentace s fotografiemi z historie i současnosti škol. Program byl doplněn také velkou výstavou výtvarných prací školáků i předškoláků.

Základní škola
První zmínky o školství z Obecní kroniky v Popovicích jsou ze začátku 19. století, ale vyučování zde v Popovicích probíhalo různě několik století předtím. První zmínka o budově školy je z roku 1920.  Roku 1887 byla vystavěna za inspektora Josefa Strommra nová budova školní. Stavební práce rozpočteny na 12 000 zlatých. Zednickou a tesařskou práci při stavbě provedl stavitel z Uh. Hradiště p. Josef Šaňák. První písemné dokumenty jsou uloženy ve Státním archívu v Uherském Hradišti. Nejstarší Katalog - třídní výkaz je zde dochován z  roku 1973/1974, kde byly hodnoceni žáci nejen z mravů a z prospěchu, ale také z návštěvy školy. Nejstarší Školská kronika je z roku 1891, a popisují se v ní dějiny školy i obce, včetně různých, pro současnost zajímavých událostí (dotace školy, úpravy platů učitelů, školní slavnosti, slavnost vánočního stromku, prázdniny z důvodu osýpek....). Během období od roku 1939, od období II. Světové války se na škole vystřídalo více než 25 učitelů a asi 9 ředitelů. Více než 10 let  ve funkci ředitele zde působili p. Oldřich Šulc v období II. světové války a po ní, pak Jan Dvořák a nejvíce let současný ředitel Vít Černý (příští rok to bude 20 let). V učitelském sboru tu také dlouhodobě působily manželské páry – Glacovi, Dvořanovi, Plánkovi. Školu navštěvovalo na začátku minulého století dokonce přes 200 žáků. V současné době v naší škole učí ve třech třídách (1. – 3. Ročník) a navštěvují ji děti tz Popovic a Podolí. Počet žáků se pohybuje kolem 40. Čtvrtou a pátou třídu pak děti z naší i sousední obce absolvují v Podolí, od 6. třídy dojíždí do Kunovic.
Mateřská škola byla postavena brigádnicky občany Popovic a otevřena byla 16. 9. 1962. Byla otevřena jako jednotřídní MŠ. Během 70. let byla provedena přístavba leháren a následně kuchyně. Školka začala fungovat jako dvoutřídka. Určitou dobu ji navštěvovaly také děti z Podolí až do roku 1982, kdy byla otevřeno předškolní zařízení v Podolí. Po zřízení školní družiny při ZŠ Popovice začali využívat jídelnu MŠ také žáci ZŠ a přibližně od devadesátých let zajišťovala kuchyně školky obědy také místním seniorům. V současné době je do naší školky zapsáno 35 dětí a pracují zde 3 učitelky, školnice a provoz kuchyně zajišťují 2 kuchařky, které vaří také pro děti ze školy a pro důchodce. 

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace