Za poznáním adventu

Za poznáním adventu
Foto: JH
Uherské Hradiště Společnost 22 / 12 / 2010

Advent - jistě to má být nádherný čas předvánoční, čas očekávání nejkrásnějších svátků v roce. Na adventním věnci byla zapálena poslední svíce. Tyto čtyři svíce představují Mír, Víru, Lásku a Naději. Myšlenky nás ale nutí k zamyšlení, jestli opět tento čas nebyl smutným zjištěním, že původní smysl adventu se díky většímu shonu, který přináší nová doba, vytrácí. Pracovníci z DZP Velehrad - Buchlovská spolu s obyvateli se alespoň trošku pokusili hledat původní smysl Vánoc. Inspirací pro vánoční rozjímání jim byly internetové stránky uherskohradišťské Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Po společné domluvě si pro návštěvu připravili příjemnou besedu, díky níž jsme se mohli přenést do světa vánočních tradic a pohody. Současně bylo též velmi zajímavé dozvědět se něco o historii knihovny a o tom, jak funguje.
Účastníci besedy zhlédli filmové ukázky z dob minulých, poslechli si vánoční poezii, zazpívali si koledy a poznali spoustu knih s vánoční tematikou. Společně pak nechali oživnout vzpomínky na Vánoce z dětství. Společným přáním, se kterým se při návštěvě rozloučili, bylo, aby všem lidem plameny těchto svíček na adventním věnci jako v životech nikdy nezhasly a dařilo se je neustále udržovat.

TOPlist