Žáci vydali vlastní básnickou sbírku

Žáci vydali vlastní básnickou sbírku
Bzová Společnost 16 / 12 / 2008

V době, která nepřeje vydávání básní a literatury vůbec, jde malá podhorská základka zase proti proudu. Místní žáci tu pod vedením básníka Zdeňka Železného vydali výběr básniček, který navíc sami bohatě ilustrovali. Dílo o šedesáti stranách základní škola vydala pomocí vlastního školního nakladatelství. „Jde o jednoduché říkanky o zvířatech, venkově a přírodě. Je i malou pobídkou, aby se již malé děti dívaly kolem sebe a poznávaly přírodu i svět zvířátek žijících na naší vesnici,“ představuje sbírku básník Zdeněk Železný. „Považujeme za zvlášť přínosné, že se jedná o kvalitní dětskou poezii, a to jak po formální básnické, tak po didaktické stránce,“ podtrhl význam knížky ředitel březovské školy Ludvík Zimčík. Skutečnost, že se na tvorbě publikace podíleli sami žáci, je může v budoucím vztahu k literatuře podpořit. „Je zřejmé, že klasická kniha a interaktivní počítačové prostředí se vzájemně výhodně doplňují a ovlivňují,“ upozornil Zimčík. Tímto počinem chtějí učitelé přivést děti ke čtení. Na březovské škole se nejedná o náhodilou aktivitu. Škola je známá svým aktivním přístupem v používání informačních technologií při výuce a ve využití moderních přístupů ke vzdělávání.

TOPlist