Zpěvník pokřtili oskerušovicí

Zpěvník pokřtili oskerušovicí
Foto: KM
Březová Společnost 10 / 07 / 2014

Výstava připomenula staré časy na Březové

Na Březové se konala Cyrilometodějská pouť. V rámci této slávy byla připravena ke zhlédnutí také výstava Historie svatebního kroje z Březové, kterou mohli zájemci navštívit v uplynulých týdnech i v uherskobrodském Muzeu Jana Amose Komenského. Nyní se tato výstava přesunula do místa svého vzniku, tedy na Březovou do Domu sv. Josefa, kde se kromě zhlédnutí ukázky krásných krojů, ručně vyšívaných krajek či historických fotografií mohli návštěvníci také dozvědět, jak se na Březové mlelo, či prohlédnout si fotografie dětí, které šly ke svatému přijímání od padesátých let minulého století až do roku 2005. V rámci této výstavy se v sobotu odpoledne konal křest jedinečného zpěvníku, ve kterém autoři nashromáždili 180 lidových písní z Březové i blízkého okolí. Zpěvník s názvem „Na Brezovéj tri ulice“ vznikl díky iniciativě manželů Veroniky a Roberta Provodovských, kteří několik let sbírali písně a za pomoci dalších obyvatel z Březové je upravili do původní březovštiny, tedy pravého březovského nářečí. Výjimečný zpěvník, který je odkazem předků, připomíná odkaz učitele Aloise Doufalíka, který na Březové žil a učil v letech 1864-1871 a sbíral březovské písně.
Kmotry zpěvníku se stali Vlasta Grycová, Marcela Trtková a Ladislav Slabák, kteří jej pokřtili starou vzácnou oskerušovicí. Zazpívaly
zpěvačky z ženského sboru Netáta ze Strání, Čečery ze Starého Hrozenkova a také místní pěvecký sbor Šibalice, který za doprovodu CM Šimbolica zazpíval několik písní ze zpěvníku.

Galerie

TOPlist