Zpívání v krajině Komenského

Zpívání v krajině Komenského
Foto: pri
Nivnice Společnost 24 / 02 / 2010

Děti jsou solí země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím bude osolena?

V nivnickém sále Beseda ve vystoupení Zpívání v krajině Komenského se autor pořadu Vlastimil Ondra pokusil o znovuobnovení a zdůraznění myšlenky, že ani sebelepší kantor či vedoucí zájmového kroužku nemůže nahradit v předávání lidové kultury rodiče. Na ty se děti především nejvíc ze svého světa opředeného čistotou od útlého věku obrací a spoléhají. Zpětnou vazbou jim jejich snahu a vstřícné počínání navrací, svým kladným postojem k životu a ke všem v jejich blízkém okolí. I když ne hned a ne vždy na sto procent.
„Rodiče vědí, nebo intuitivně tuší, že osobní kontakt s dítětem, čas strávený ve společné komunikaci, včetně estetické, má mimořádně kultivující efekt pro zdravou rodinnou atmosféru, pro mravní výchovu i věcné poznávání, pro fixaci kulturních potřeb i pro rozvoj mnohotvárné tvořivosti dětí, jejich fantazie a imaginace,“ pověděl Vlastimil Ondra po vystoupení.
Ve dvouhodinovém programu vystoupila řada známých sborů a souborů z blízkého okolí Nivnice. Hosté přijeli z blízkého, CM Stanislava Gabriela a Jiří Pavlica se svým synem i vzdáleného okolí. Z jižních Čech, z dudáckého kraje, se svou lidovou kulturou přijela Mladá dudácká muzika ze Strakonic. Byla to neúnavná devítičlenná skupina, která neváhala své nástroje vytáhnout po i programu a v menším kruhu hrát ještě chvíli před půlnocí.
Ti, co vystoupení osobně navštívili, mohli vyslechnout tuto zprávu: „Dnes jsme mluvili o významu společných chvilek rodičů doma s dětmi. Nechcete si hned zítra se svými dětmi více než kdy jindy povykládat, zazpívat, zatančit či přečíst knížku? Pokud to udělá aspoň jeden z vás, dnešní koncert měl smysl.“ Jistě se tato zpráva netýkala jen přítomných, proto pokud to jen trochu lze, přidejte se jistě k nejednomu páru rodičů, kteří s úsměvem odcházeli se svými dětmi k domovu.

Galerie

TOPlist