Zůstane v srdcích i nadále?

Zůstane v srdcích i nadále?
Foto: pri
Boršice Společnost 10 / 01 / 2012

Anton Kasan: Chci lidi měnit a sjednocovat je.

Boršice jsou místem vyhlášených pěstitelů vína, úspěšných krajských fotbalistů, nefunkčního letního kina, ale také místem, kde probíhá populární a lidskostí opředený Farní ples. Jsem tu s Vámi po III. byl nápis, který byl dominantou pódia, ale zároveň vyjádřením snahy duchovního otce farnosti Antona Kasana o propojení návštěvníků s Bohem. Bůh nežádá silná společenská gesta a uznání. Stačí, když jako lidé dokážeme poděkovat svému pozemskému otci, matce a vážit si jich a stejně tak uznávat i své blízké, zdůrazňuje Kasan, co podle něj dělá nebeskému Otci radost. Proto přijela i moje 82letá maminka a veřejně jsem jí poděkoval čtením z knihy Sirachovcovy, ve které se praví: Když syn miluje svého otce, potěšuje svou matku.
Na ples přijali pozvání i starostové, starostky a místostarostové, jimž mnohdy v životě není tak veselo a do zpěvu jako právě na plese. Tento ples není zajímavý tím, že se tu společně baví 750 hostů, kteří mají co jíst a pít, vyznamným se stává až tím, že se spolu dokáží bavit i v běžném životě, přibližuje Kasan svou vizi a její důležitý cíl. Vést lidi k předávání křesťanského poselství. Chci, aby se lidé sešli a zažili vnitřní obrácení, aby byli zítra k sobě lepší. Chci lidi měnit a sjednocovat je, dodává a poukazuje na to, že obdobným způsobem se setkávali i první křesťané.
Večer obohatily scénky a humorná vystoupení. Na co nikdo z plesu nezapomene, bude jistě Labutí jezero v mužském provedení a romantická večeře pro dva uprostřed sálu, kterou si užili nejstarší a zároveň každoroční návštěvníci paní Kučíková a pan Franta. Jedna z pěti cen v tombole byl nástěnný kalendář, ale výherce získal zájezd po České republice. Osobně mě překvapilo, že ač to byla sranda, před losováním tomboly přišel majitel cestovní kanceláře a věnoval výherci opravdový zájezd, řekl Kasan.
Náladu umocnila DH Boršičanka, CM Pentla a několik písní z dílny Antona Kasana. Sálem často zazníval smích, ale také upřímný potlesk všem těm, kteří neváhali a zasloužili se o pobavení ostatních.

Galerie

TOPlist