Druhým vítězem Podškubka

Druhým vítězem Podškubka
Uherské Hradiště Sport 12 / 04 / 2010

Slovácká sedma druhé kolo

Druhé pokračování Slovácké sedmy nejvíce sedlo Lubomíru Podškubkovi z Vlčnova, který se stal se ziskem třinácti bodů vítězem tohoto kola. V celkovém pořadí se na první příčku vyhoupl František Botek z Kudlovic.
13 Podškubka L. (Vlčnov).
12 Botek F. (Kudlovice), Prokeš M. (SM), Hrubošová J. (Kněžpole), Remeš L. (Kněžpole).
11 Kopeček K. (UB), Mahdalík Z. (Korytná), Hřib J. (Šumice), Kolaja A. (Svárov), Michalec R. (UH), Janošek P. (Kudlovice).
10 Mazůrek J. (Boršice), Ševčík J. (Veletiny), Mikulec F. (UH), Kršek Z. (Jalubí), Jelínek L. (UH).
9 Hladiš L. (Šumice), Janůšek M. (UH), Michalcio Z. (UH), Kozelek F. (Topolná), Janošek A. (Kudlovice), Šilhavík J. (UH), Garžík K. (UH), Horký J. (Nedakonice), Bánovský A. (Kněžpole), Pokorák V. (Ořechov), Zemek J. (UB), Plundrák M. (Mor. Písek), Rachůnek P. (Havřice), Šťasta J. (Huštěnovice), Nepraš P. (Jar.), Rozsypálek Z. (Mistřice), Volčík V. (UH), Kirchner M. (Kun.), Bartoň P. (Buchlovice), Tomáštík J. (Záhorovice), Janečková M. (Tupesy).
8 Hubáček A. (Kun.), Blaha K. (Huštěnovice), Gášek J. (UH), Měrka M. (Jar.), Omelka J. (Bánov), Zichová L. (UH), Melichárek V. (Jar.), Dvouletá R. (Nedakonice), Hladník D. (Bělá n/Svit.), Kyncl J. (SM), Krsička P. (Sušice), Kozelek V. (Kněžpole), Dohnal T. (Topolná), Hoferek O. (Topolná), Janošek T. (Kudlovice), Gajdošík P. (Topolná), Jančová Z. (Dol. Němčí), Kozelková M. (Kněžpole).
7 Kret Š. (UO), Kostková M. (Kroměříž), Ludvíček J. (Boršice), Gajdošík S. (UH), Grebeníček J. (ONV), Pauřík J. (Kun.), Pongo Ľ. (UH), Svoboda P. (Mor. Písek), Gajdošík F. (Jar.), Medek J. (Topolná), Fusek M. (SM), Lekeš L. (UB), Tomáštík P. (Záhorovice), Štěpaník M. (Babice), Holásek R. (UH), Kundera M. (SM), Weintrittová M. (Míkovice), Pospíšil R. (Bílovice), Jančík M. (Jar.), Stehlík P. (UB), Balačová J. (Kudlovice), Blaha ml. K. (Huštěnovice), Šurmánková A. (Jar.), Bureš J. (Sady), Doležal T. (UH), Škrášek P. (UH), Rýc F. (Svárov), Stehlíková M. (UB), Kadlčík M. (Popovice), Krsičková M. (Sušice), Tomešek Z. (Velká n/V).
6 Berec L. (Bystřice p/L), Fiala L. (UH), Kovařík L. (UO), Křůmal F. (Březolupy), Brož Z. (Jar.), Pauřík A. (Kněžpole), Schön J. (Mistřice), Měrková V. (Jar.), Maroňák V. (UH), Javor J. (Vlčnov), Borák Z. (Polichno), Křiklavová M. (Osvětimany), Křiklava Z. (Osvětimany), Remeš V. (Kněžpole), Slováček K. (UH), Vaculová L. (UB), Borýsek Z. (UH), Mařák I. (UH), Bělovská J. (Kněžpole), Bělovský Z. (Kněžpole), Krpal A. (Stříbrnice), Buš V. (Kudlovice), Ševčík P. (UB), Rýc Z. (Svárov), Šupka F. (Kun.), Pospíšil A. (Bílovice), Folwarczná m. (UH), Mikulka T. (Topolná), Kaňovský M. (Bílovice), Vacula P. (UB), Janošková A. (Kudlovice), Dvořáčková M. (Třebíč), Kozelek O. (Kněžpole), Bělovský M. (Kněžpole).
5 Šašinka J. (Záhorovice), Beneš F. (ONV), Brázdil Z. (UH), Salvet L. (Bojkovice), Trávníčková A. (Traplice), Kalina L. (UB), Rosík V. (Kudlovice), Schnürmacher F. (UB), Jančová M. (Dol. Němčí), Schnürmacherová J. (UB), Kovařík Z. (Sady), Pavelka S. (Kudlovice), Bukvald P. (SM), Rozsypálek M. (Jar.), Večeřa P. (UH), Hykl D. (Jar.), Dvouletý R. (Nedakonice), Schön M. (Mistřice), Pipal V. (Sady), Sklenka D. (Ořechov), Slováčková M. (SM), Strapina M. (Bílovice), Mikulka L. (Topolná), Abrhámová M. (UH), Jančová P. (Dol. Němčí), Vacula P. (UB).
4 Thomayerová J. (UB), Svoboda L. (Podolí), Ježek Z. (Hluk), Zelinka P. (Dol. Němčí), Janík M. (UO), Slováček D. (Brno), Kučera M. (UH).
3 Mazurková J. (UH), Červenka J. (Tupesy), Vacula L. (UB), Hanák K. (Drslavice), Piňos F. (Hluk), Hůsek F. (UO), Dobeš A. (UH), Lukš K. (SM), Macela M. (Mařatice), Brzica P. (Boršice), Zach C. (Boršice), Šurmánek M. (Jar.), Schnürmacher F. (UB), Máčala J. (Vážany).
2 Zajíc Z. (Březolupy), Křůmal P. (Březolupy), Bukvald A. (SM), Procházka J. (Tupesy), Šumíček I. (Kudlovice), Srnec J. (UB), Kučík I. (Jankovice), Kraváček B. (Kudlovice), Vaškových M. (UH).

Celkové pořadí po 2. kole
21 Botek F. (Kudlovice). 20 Remeš L. (Kněžpole). 19 Mazůrek J. (Boršice), Janošek A. (Kudlovice), Jančík M. (Jar.), Rozsypálek Z. (Mistřice). 18 Hubáček A. (Kun.), Podškubka L. (Vlčnov), Bartoň P. (Buchlovice), Janošek T. (Kudlovice). 17 Gajdošík S. (UH), Kopeček K. (UB), Ševčík J. (Veletiny), Šilh avík J. (UH), Horký J. (Nedakonice), Prokeš M. (SM), Melichárek V. (Jar.), Hrubošová J. (Kněžpole), Michalec R. (UH). 16 Janůšek M. (UH), Hřib J. (Šumice), Kozelek F. (Topolná), Mikulec F. (UH), Lekeš L. (UB), Bánovský A. (Kněžpole), Jančová M. (Dol. Němčí), Kolaja A. (Svárov), Rachůnek P. (Havřice), Večeřa P. (UH), Jelínek L. (UH), Šupka F. (Kun.), Kadlčík M. (Popovice), Janečková M. (Tupesy). 15 Ludvíček J. (Boršice), Berec L. (Bystřice p/L), Mahdalík Z. (Korytná), Gášek J. (UH), Maroňák V. (UH), Křiklavová M. (Osvětimany), Ježek Z. (Hluk), Borýsek Z. (UH), Pokorák V. (Ořechov), Holásek R. (UH), Kršek Z. (Jalubí), Rýc Z. (Svárov), Stehlík P. (UB), Nepraš P. (Jar.), Pospíšil A. (Bílovice), Jančová Z. (Dol. Němčí), Tomáštík J. (Záhorovice). 14 Blaha K. (Huštěnovice), Pauřík A. (Kněžpole), Gajdošík F. (Jar.), Schön J. (Mistřice), Měrková V. (Jar.), Omelka J. (Bánov), Zemek J. (UB), Kovařík Z. (Sady), Krpal A. (Stříbrnice), Šťasta J. (Huštěnovice), Krsička P. (Sušice), Folwarczná m. (UH), Mikulka T. (Topolná), Sklenka D. (Ořechov), Dohnal T. (Topolná), Hoferek O. (Topolná), Gajdošík P. (Topolná), Janošková A. (Kudlovice). 13 Hladiš L. (Šumice), Michalcio Z. (UH), Měrka M. (Jar.), Medek J. (Topolná), Javor J. (Vlčnov), Kalina L. (UB), Vaculová L. (UB), Buš V. (Kudlovice), Pipal V. (Sady), Dvouletá R. (Nedakonice), Kyncl J. (SM), Slováčková M. (SM), Mikulka L. (Topolná), Janošek P. (Kudlovice), Dvořáčková M. (Třebíč), Kozelek O. (Kněžpole). 12 Šašinka J. (Záhorovice), Kovařík L. (UO), Pauřík J. (Kun.), Srnec J. (UB), Remeš V. (Kněžpole), Schnürmacher F. (UB), Tomáštík P. (Záhorovice), Plundrák M. (Mor. Písek), Weintrittová M. (Míkovice), Pospíšil R. (Bílovice), Volčík V. (UH), Kučera M. (UH), Kirchner M. (Kun.), Stehlíková M. (UB), Krsičková M. (Sušice), Jančová P. (Dol. Němčí). 11 Kret Š. (UO), Fiala L. (UH), Brož Z. (Jar.), Červenka J. (Tupesy), Mařák I. (UH), Schnürmacherová J. (UB), Bělovský Z. (Kněžpole), Janík M. (UO), Rozsypálek M. (Jar.), Zach C. (Boršice), Hykl D. (Jar.), Balačová J. (Kudlovice), Doležal T. (UH), Škrášek P. (UH), Hladník D. (Bělá n/Svit.), Rýc F. (Svárov), Kozelek V. (Kněžpole), Tomešek Z. (Velká n/V), Bělovský M. (Kněžpole). 10 Grebeníček J. (ONV), Křůmal F. (Březolupy), Brázdil Z. (UH), Pongo Ľ. (UH), Mazurková J. (UH), Thomayerová J. (UB), Salvet L. (Bojkovice), Svoboda L. (Podolí), Zichová L. (UH), Křiklava Z. (Osvětimany), Vacula L. (UB), Kučík I. (Jankovice), Slováček K. (UH), Rosík V. (Kudlovice), Lukš K. (SM), Pavelka S. (Kudlovice), Ševčík P. (UB), Kundera M. (SM), Kaňovský M. (Bílovice), Vacula P. (UB), Abrhámová M. (UH), Vacula P. (UB). 9 Beneš F. (ONV), Svoboda P. (Mor. Písek), Borák Z. (Polichno), Štěpaník M. (Babice), Bukvald P. (SM), Macela M. (Mařatice), Slováček D. (Brno), Šurmánková A. (Jar.), Bureš J. (Sady), Schnürmacher F. (UB), Garžík K. (UH). 8 Zajíc Z. (Březolupy), Procházka J. (Tupesy), Šumíček I. (Kudlovice), Fusek M. (SM), Hůsek F. (UO), Zelinka P. (Dol. Němčí), Bělovská J. (Kněžpole), Brzica P. (Boršice), Dvouletý R. (Nedakonice), Šurmánek M. (Jar.), Schön M. (Mistřice), Mrkůs J. (Medlovice), Kozelková M. (Kněžpole). 7 Strapina M. (Bílovice), Čaňo P. (Březová), Kostková M. (Kroměříž), Blaha ml. K. (Huštěnovice). 6 Koudela A. (Bojkovice), Hanák K. (Drslavice), Kraváček B. (Kudlovice), Adamík O. (Huštěnovice). 5 Trávníček V. (Nedakonice), Dobeš A. (UH), Máčala J. (Vážany), Vaškových M. (UH), Trávníčková A. (Traplice). 4 Křůmal P. (Březolupy), Březina T. (). 3 Bukvald A. (SM), Piňos F. (Hluk). 2 Hamrlík F. (UH). 0 Haluza M. (Těšov).

SPRÁVNÉ TIPY 2. KOLA
1. 3:2    2. 3:2   3. 0:0   4. 1:2   5. 1:0   6. 2:3   7. 0:4  

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace