Kompletní pravidla Slovácké sedmy

Kompletní pravidla Slovácké sedmy
Sport 11 / 08 / 2008

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která je starší 18 let (dále jen „soutěžící“). V soutěži o třinácti kolech soutěžící tipují výsledek (výhra, remíza, prohra plus přesný výsledek) vypsaných fotbalových utkání sehraných v podzimní části fotbalové sezóny 2008/2009 dle rozpisů OFS v Uherském Hradišti a KFS ve Zlíně. U jiných než fotbalových utkání lze do soutěže zařadit utkání dle rozpisů příslušných sportovních svazů.
Soutěžící vepisují tip do kupónu, který vychází každé pondělí v týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM. Řádně vyplněný kupónek musí být doručen (osobně nebo poštou) do sídla provozovatele soutěže vždy nejpozději následující pátek do 16.30. Každý soutěžící může vyplnit a dát do soutěže v každém kole dva originální kupony vystřižené z novin. Za správný tip v podobně přesného výsledku získá soutěžící tři body, za správný tip v podobě výhry, remízy, prohry získá jeden bod. V každém kole bude pořadatelem soutěže vyhlášen tak zvaný „Šlágr kola“ (vybrané utkání uvedené vždy na prvním místě v nabídce vypsaných fotbalových utkání). Pokud soutěžící správně tipne výsledek remíza, výhra, prohra na toto určené fotbalové utkání, získává 3 body, pokud tipne přesný výsledek tohoto utkání, získává 5 bodů.
Výhercem vedlejší ceny, která se uděluje po každém jednotlivém kole, je nejúspěšnější soutěžící, který získá v daném kole nejvyšší počet bodů. Při shodě bodů o vítězi rozhodne vědomostní test z oblasti sportu, který se uskuteční formou telefonického rozhovoru, kde budou položeny připravené otázky, shodné pro všechny účastníky.
Výhercem hlavní ceny se stává soutěžící, který získá v absolutním součtu nejvyšší počet bodů získaných v průběhu celé soutěže. Na druhém místě se umístí soutěžící, který získá v absolutním součtu druhý nejvyšší počet bodů v průběhu celé soutěže. Na třetím místě se pak umístí soutěžící, který získá v absolutním součtu třetí nejvyšší počet bodů v průběhu celé soutěže. Při shodě bodů rozhodne vědomostní test z oblasti sportu, který proběhne v sídle provozovatele soutěže. O době konání testu bude soutěžící informován telefonem. Soutěž končí dne 31. října 2008 po uzávěrce sběru kuponů, která je stanovena na 16.00. Neoficiální vyhodnocení soutěže bude zveřejněno v týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM dne 3. listopadu 2008, oficiální pak 10. listopadu 2008.
Výhercům, kteří se prokáží dokladem totožnosti, budou ceny fyzicky předány pořadatelem soutěže v redakci týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM, a to vždy v měsíční lhůtě, jež začíná plynout datem uveřejnění identity výherce v týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM. Nevyzvednuté ceny po uplynutí měsíční lhůty od data stanoveného k vyzvednutí cen propadají ve prospěch pořadatele soutěže.
Soutěže se nesmí zúčastnit osoby mladší 18 let. Osoby, které nesplňují podmínky těchto pravidel, budou ze soutěže vyřazeny rozhodnutím provozovatele soutěže. V případě výherce, který bude vyřazen ze soutěže, se na jeho místo posune soutěžící s nejbližším dosaženým počtem bodů.
Výherci se zavazují k tomu, že se zúčastní všech akcí, které provozovatel soutěže v souvislosti s konáním soutěže uspořádá.
Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu uvedeném na příslušných kuponech, pouze pro interní potřeby pořadatele soutěže a za účelem vedení evidence soutěžících a ověření jejich způsobilosti k hlasování. Uchování osobních údajů soutěžících bude provedeno jejich archivací odděleně od ostatní dokumentace, kdy přístup k nim budou mít pouze pověření pracovníci pořadatele soutěže.
Vyplněním kuponu soutěžící současně vyslovuje souhlas s výše uvedeným způsobem zpracování svých osobních údajů a bere na vědomí, že pořadatel soutěže je oprávněn osobní údaje hlasujícího zpracovávat po dobu neurčitou, a že zpřístupnit jiným subjektům lze osobní údaje pouze v případech, kdy tato povinnost vyplývá z obecně závazných právních předpisů. 

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace