Komuniké č. 11 z výkonného výboru OFS Uh. Hradiště

Komuniké č. 11 z výkonného výboru OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 16 / 05 / 2011

1. VV OFS se seznámil s novým způsobem financování fotbalu. Do vzniku právní subjektivity OFS budou prostředky určené pro OFS poukazovány na účty OFS u KFS. Za tímto účelem VV OFS určil odpovědné osoby, které mohou žádat KFS o vydání příkazů k uvolnění prostředků a sledovat financování.

2. VV OFS schválil způsob rozdělení dotace na podporu sportovní činnosti. Dotace bude rozdělena mezi mládežnická družstva hrající okresní a krajské soutěže a družstva, která se zapojí do programu „Mládež 2011“. Dotace bude poukázána klubům na základě předložených kopií faktur. Po zveřejnění v ÚZ bude možné dotaci čerpat.  

3. VV OFS se seznámil se společným dopisem předsedů ČMFS a ČSTV ve věci součinnosti OFS a RS ČSTV. Z dopisu vyplývá: „Služby za měsíc leden až březen 2011, které RS ČSTV již OFS poskytlo, budou vyčísleny. Jejich úhrada bude provedena na základě smlouvy, kterou pro tento účel musí RS ČSTV a KFS se souhlasem OFS uzavřít.“ Podklady pro zpracování dohody zašle OFS na KFS Zlín.

4. VV OFS se zabýval podmínkami poskytování služeb v dalším období, které nabídl OVV ČSTV Uh. Hradiště pro OFS. Z důvodů, že cena některých nabízených služeb není rentabilnější než zabezpečení si služeb vlastními silami, VV OFS rozhodl, že pokud nedojde k novému ujednání, dohodu o ekonomických a administrativních službách s OVV ČSTV uzavírat pro další období nebude.  

5. VV OFS schválil termín a místo valné hromady OFS. VH OFS se uskuteční společně s losováním soutěží ročníku 2011/12 v pátek 15. července 2011 v 15.30 v Havřicích.

6. VV OFS vzal na vědomí informace předsedů odborných komisí - sportovně-technické, mládeže, disciplinární a komise rozhodčích - o dosavadním průběhu soutěží, dále vzal na vědomí informaci o přípravě finálového utkání ČP OFS, které bude sehráno 10. června 2011.

VV OFS Uh. Hradiště dne 3. 5. 2011

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace