Komuniké č. 14 z VV OFS Uh. Hradiště

Komuniké č. 14 z VV OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 29 / 08 / 2011

1. VV OFS obdržel od FAČR oznámení o vzniku organizační jednotky s právní subjektivitou. Název organizační jednotky je Okresní fotbalový svaz Uherské Hradiště se sídlem Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště, IČ 22880283. Na základě toho VV OFS schválil statutárními zástupci OFS Uh. Hradiště předsedu OFS Františka Mika a místopředsedu OFS ing. Čestmíra Šátka.  

2. VV OFS schválil základní ekonomická pravidla, kterými se bude v ekonomické oblasti OFS řídit po zavedení právní subjektivity. V průběhu II. pololetí 2011 budou postupně přijaty další interní předpisy a dokumenty, jako jsou rozpočtové pravidla, náhrady při služebních cestách, paušály, odměňování dobrovolných funkcionářů, hospodářská činnost aj.

3. VV OFS dořešil provádění účetních prací OFS, uložil předsedovi OFS uzavřít s pověřenou osobou smlouvu o výkonu práce účetní pro OFS Uh. Hradiště. Součinnost s RS ČSTV v příštím období by měla spočívat ve využívání nezbytných prostor pro práci OFS ve stávající budově. Za tímto účelem bude OFS s RS ČSTV dále jednat.

4. VV OFS se seznámil s dopisem FAČR k novému postupu při podávání žádostí o neinvestiční dotace z MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) z programu III. Všeobecná sportovní činnost a programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. Hlavní změnou je podávání žádostí ne po linii ČSTV, ale přes servisní organizace, pro oblast fotbalu je to FAČR. Sekretariát OFS bude FK okresu dále o změnách informovat.

5. VV OFS schválil dodatečné dotace pro FK, které založily mládežnická družstva. Jedná se o FK na přihlášené dorostence do soutěží v roce 2011 ve Slavkově, Korytné, Topolné, Babicích, přihlášené žáky v Ořechově, Osvětimanech a Orel Uh. Brod, dále na přihlášené přípravky z Tupes, Huštěnovic, Babic, Kněžpole a založené přípravky v Břestku a v Mařaticích, které přihlásí družstva v příštím roce.  

6. VV OFS schválil nominační listinu rozhodčích pro podzim 2011. Počet rozhodčích zůstává přibližně stejný, nedobrým jevem je zvyšující se věkový průměr rozhodčích. VV OFS doporučil pro příští období investovat finanční prostředky určené na školení účelově do vyškolení nových mladých rozhodčích.

7. VV OFS se seznámil s průběhem I. schůze RK OFS. Předsedou RK OFS byl zvolen Bc. Petr Malenovský.

8. VV OFS schválil objednávku potřebných počtů nových Souboru předpisů FAČR a nových pravidel fotbalu.   

Výkonný výbor OFS Uh. Hradiště dne 16. 8. 2011

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace