Komuniké č. 6 Výkonného výboru OFS Uh. Hradiště

Komuniké č. 6 Výkonného výboru OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 13 / 12 / 2010

1. VV OFS rozhodl o konání kurzu pro nové zájemce o výkon rozhodčích. Kurz proběhne v době leden až únor 2011 v počtu 24 hodin. Uložil zainteresovaným členům výkonného výboru a komise rozhodčích pokračovat v přípravě kurzu a zveřejnit podrobnosti kurzu do 15. ledna 2011.
2. Předseda disciplinární komise OFS podal informaci k dosavadnímu hodnocení disciplinárních řízení v okrese, kterou VV vzal na vědomí. DK se sešla 15x se 100% účastí a projednala v průměru na jednu schůzi 8 disciplinárních řízení s udělením trestů. Výše trestů byla ve většině případů udělena při dolní hranici sazebníku a je ve srovnání s výšemi trestů v jiných OFS. Ve čtyřech případech, 1x kapitán mužstva, 1x vedoucí mužstva a 2x hráči, byl udělen trest zákazu činnosti na půl roku. Nebylo žádné odvolání proti trestu. Problémy se vyskytují v popisech trestů rozhodčími v zápisech, v rozdílech tvrzení projednávaných osob s popisy v zápisech podepsaných kapitánem.
3. VV OFS schválil rozdělení finančních prostředků poskytnutých firmou SYNOTTIP. Finanční prostředky v celkové výši 200 000 Kč budou poskytnuty 28 fotbalovým klubům pro družstvo žáků nebo pro družstvo dorostu ve výši 4 000 Kč a 11 klubům pro dvě družstva (žáků + dorostu) ve výši 8.000 Kč.  
Prostředky mohou být použity na pořízení sportovního vybavení pro mládežnická družstva. Kluby budou čerpat prostředky dvěma způsoby:
a) OFS zakoupí konkrétní vybavení po dohodě klubu se sekretářem OFS,
b) klub obdrží prostředky po dodání kopií dokladů za nakoupené vybavení do 28. února 2011, termín odevzdání dokladů na OFS Uh. Hradiště je rovněž 28. února 2011.
Seznam klubů bude zveřejněn na stránkách OFS www.ofsuh.webz.cz.
4. VV OFS schválil pracovní komisi pro rozpracování „Programu MLÁDEŽ 2011“ ve složení Miko, Šátek (VV OFS), Němeček, Řezníček, Juřík (STK), Franěk, Mačát a Kopeček (KM). První jednání pracovní komise bude 21. 12. 2010 v 15.30 na OFS.
Současně schválil text dopisu fotbalovým klubům k navrženým opatřením.
5. VV OFS schválil termínovou listinu pro jarní část ročníku 2010/11. Soutěže budou zahájeny 20. března utkáními ZT sk. A a 3. dubna utkáními OP, OS a ZT sk. B.
6. Členové VV OFS přijali pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků ankety „Křišťálová kopačka“, které se uskuteční 13. 12. 2010 v 18.00 v hotelu U hejtmana Šarovce.
7. VV OFS vzal na vědomí informace předsedy OFS a přítomného předsedy KFS o konání VII. VH KFS (pravděpodobný termín 6. 4. 2011), návrhu na snížení počtu mužstev v KP z 16 na 14, školení vedoucích družstev mužů v krajských soutěžích, o pověření Zlínského kraje organizací kvalifikační skupiny amatérských fotbalistů „Region Cup“v dubnu příštího roku.
František Miko, předseda OFS UH

Dopis VV OFS v Uherském Hradišti fotbalovým klubům okresu

Vážení sportovní přátelé,
stálý úbytek mládežnických družstev v soutěžích organizovaných OFS Uh. Hradiště v posledních několika letech přiměl Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště zabývat se touto situací a přijmout opatření, která zpracoval do materiálu s názvem „Program MLÁDEŽ 2011“.
Tento materiál schválil VV OFS na své schůzi 16. 11. 2011 a můžete si ho přečíst na webových stránkách www.ofsuh.webz.cz. S tím nejdůležitějším Vás nyní seznamujeme.
        
1. Od ročníku 2011/12 chceme vytvořit soutěž „Žáci-U15“, jako novou nepostupovou soutěž určenou pro registrované hráče žákovského věku z klubů, které nemají dostatek žáků pro stávající soutěže. Soutěž by se hrála s menším počtem hráčů, na menších hřištích a s menšími brankami. Tomuto by předcházel tzv. nultý ročník již na jaře 2011.
2. V roce 2011 chceme vytvořit soutěž „Pohár regionálních družstev dorostu“ především pro hráče klubů, které nemají dostatek dorostenců a nehrají stávající soutěže. Družstva budou doplněna i o neregistrované hráče dorosteneckého věku s bydlištěm v obcích vymezeného regionu. S ohledem na možnost startu hráčů z více oddílů bude soutěž organizována pouze v gesci OFS a hrát se bude na soupisky.  

Na schůzi dne 7. 12. 2011 schválil VV OFS dočasnou pracovní komisi, která má za úkol tato opatření rozpracovat a soutěže připravit. Současně budou ještě s dalšími dobrovolnými pracovníky fotbalu garanty za družstva, resp. výběry. 
Fotbalové kluby, kterých se tento návrh opatření týká, žádáme o průběžné zasílání jakýchkoliv připomínek, dotazů nebo konstruktivních návrhů. 
Jsme si vědomi, že vznikne řada problémů a ne všude budete tomu nakloněni, ale věříme, že s pomocí Vás fotbalových funkcionářů se nám podaří uskutečnit dobrou myšlenku a částečně řešit nepříznivý vývoj v mládežnickém fotbale. O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

V Uherském Hradišti 9. 12. 2010
Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště
 

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace