Komuniké č. 7 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště

Komuniké č. 7 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště
Uherské Hradiště Sport 24 / 01 / 2011

1) VV stanovil termín zahájení kurzu nových mladých rozhodčích. Zahájení proběhne v měsíci březnu 2011. Další informace je možné získat na OFS (tel. 572 540 467 nebo mobil 603 977 677) a budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách OFS.

2) VV vzal na vědomí informaci předsedy komise rozhodčích a delegátů k novému systému ve sledování, hodnocení rozhodčích, tzv. rizikových zápasů a další návrhy na opatření. OFS bude nadále vysílat delegáty na rizikové zápasy a za účelem hodnocení rozhodčích. Kluby budou hradit náklady delegáta max. jednou za půl roku (sezónu), další delegace bude hradit OFS. Současně bude vytvořen aktiv dobrovolníků z řad zkušených fotbalových funkcionářů a bývalých hráčů k pozorování utkání. Odměny a cestovné těchto pozorovatelů utkání nebudou hradit kluby.
 
3) VV projednal rozbor hospodaření OFS za rok 2010. Hospodaření nelze hodnotit pozitivně kvůli zápornému výsledku, který byl způsoben především nižšími dotacemi z centra, částečně dále vyššími nákupy sportovních potřeb a služeb a vyššími mzdovými prostředky. VV OFS přijal následující opatření:
a) rozpočet pro rok 2011 zpracovat jako vyrovnaný, aby konečný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2011 byl minimálně ve stejné výši jako ke konci roku 2010,
b) dojednat s OVV ČSTV výši úhrad za poskytování služeb v roce 2011,
c) připravit návrh stanov OFS, jako občanského sdružení, a stanovit další postup,
d) informovat o dalším postupu fotbalové kluby okresu.

4) VV se seznámil s výsledkem jednání komise pro rozpracování programu „Mládež 2011“ ze dne 21. 12. 2010. Nultý ročník soutěže pro hráče U-15 bude na jaře 2011. Bude pro registrované hráče žákovského věku z klubů, které nemají dostatek hráčů a nehrají v současné době (ročník 2010/11) stávající mistrovské soutěže. Bude se hrát na polovině hřiště, na branky 3x2 resp. 5x2 s počtem hráčů 6 + 1 brankář. Systém a losování bude provedeno po uzavření přihlášek. Nová soutěž regionálních družstev dorostu bude zahájena na podzim 2011, další informace včetně návrhu na reorganizaci mládežnických soutěží budou poskytnuty klubům později.
 
4) VV rozhodl uskutečnit jarní aktiv fotbalových klubů. Na programu bude informace k současným hospodářsko-ekonomickým otázkám kolem fotbalu a sportu, k programu „Mládež 2011“ a stanovení dalšího postupu v okresním fotbale. Předběžné termíny těchto porad jsou stanoveny na 11. 3. v Uherském Brodě a 18. 3 v Uherském Hradišti.

5) VV schválil pořádání zimních turnajů v Uherském Brodě a ve Starém Městě a návrh na Plaketu Dr. Jíry.

6/ VV vzal na vědomí informaci o akci Zelený trávník, dále informaci o připravovaném aktivu moravských předsedů OFS s předsedou ČMFS Ivanem Haškem k aktuálním otázkám ve fotbale a informaci o plese KFS Zlín 4. února 2011 v Kostelci.

František Miko,
Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště   13. 01. 2011                           

 

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace