Komuniké č. 8 z VV OFS Uh. Hradiště

Komuniké č. 8 z VV OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 21 / 02 / 2011

1. VV OFS schválil rozpočet OFS Uh. Hradiště na rok 2011 s náklady ve výši 591,0 tis. Kč a doposud předpokládanými výnosy 490,0 tis. Kč. Rozpočet vychází z toho, že obdržíme asi 250,0 až 300,0 tis. Kč dotací na činnost z ČMFS a výrazně budou poníženy oproti skutečnosti roku 2010 náklady našeho OFS. Rozpočet předpokládá, že podle doposud platného ujednání mezi OFS a OVV ČSTV budou náklady za služby stejné jako v roce 2010, jakožto úvazek manažera bude ponechán na dobu určitou podle uzavřené smlouvy. Nelze počítat s nákupem různého sportovního a režijního zboží, sníží se zadávání různých služeb, vypustí se nákupy publikací, úspory se budou hledat v organizování školení apod. V této souvislosti VV OFS přijal další opatření, tj. vyžadovat po regionálním sdružení ČSTV jako správci finančních prostředků OFS měsíční přehled o hospodaření OFS a o zůstatku na účtu.  
2. VV OFS schválil vyúčtování vkladů do soutěží a výše plateb, které musí FK uhradit před jarní částí soutěže. S výší plateb budou jednotlivé kluby seznámeny v příštích dnech.
3. VV OFS vzal na vědomí informaci z porady předsedů OFS s předsedou ČMFS k ekonomickým otázkám a financování fotbalu v roce 2011. Z výkladu k financování vyplynulo, že pro kluby ČR bude rozděleno v roce 2011 dle klíče a ve splátkách 57 263,0 tis. Kč, minimální garantovaná částka pro samotný chod KFS nebo OFS v roce 2011 je 250,0 tis. Kč na jeden fotbalový svaz ročně, ostatní dotace např. od MŠMT na mládež jsou v jednání, další upřesnění bude na poradě předsedů OFS v Nymburku 25. 2. 2011. VV OFS dále vzal na vědomí informaci k návrhu nových stanov ČMFS, první návrh bude předložen v Nymburku. Předpokládá se, že bude zaveden nový název Fotbalová asociace České republiky místo ČMFS, bude zachován dvoukomorový systému, zavedeny členské příspěvky 100,- Kč mládež, 200,- Kč dospělí aj. Vzhledem k současné situaci bylo okresním fotbalovým svazům doporučeno připravit vytvoření OFS jako občanských sdružení s právní subjektivitou.
4. VV OFS rozhodl o vytvoření aktivu z řad zkušených fotbalových funkcionářů a bývalých hráčů za účelem pozorování utkání. Zájemcům poskytne informaci předseda OFS na tel. 572 540 461 nebo mobilu 603 977 677.
5. VV OFS informuje, že zahájení školy mladých rozhodčích bude v měsíci březnu 2011 a současně vyzývá zájemce o absolvování školy mladých rozhodčích přihlásit se na OFS. Další informace je možné získat osobně na OFS nebo na tel. 572 540 461, mobilu 603 977 677 a na internetových stránkách OFS (www.ofsuh.vebz.cz). Absolventi školy mají větší možnost postupu a zvyšování licence proti absolventům jednorázového kurzu.  
6. VV OFS sděluje všem předsedům FK okresu, že jarní aktivy předsedů fotbalových klubů budou 11. 3. v Uherském Brodě v salonku restaurace Na Lapači a 18. 3 v Uherském Hradišti v salonku restaurace Koruna vždy od 15.00. Na programu bude informace o současných ekonomických otázkách, financování fotbalu, dalším postupu v okresním fotbale a organizace nultého ročníku U15 programu „Mládež 2011“. Povinností FK je účast v některém ze dvou termínů. Aktivů se dále zúčastní členové VV OFS a předsedové komisí.
8. VV OFS projednal žádost TJ Žítková k záměru založit občanské sdružení občanů cizího státu, jako členského klubu ČMFS dle čl.51/3 soutěžního řádu. Aby VV ČMFS žádost schválil, doporučuje VV OFS TJ Žítková situaci řádně popsat, navrhnout režim nastupování slovenských hráčů a podat další informace. OFS Uh. Hradiště žádost TJ Žítková k založení občanského sdružení občanů cizího státu doporučuje.

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště, 8. 2. 2011

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace