Komuniké Výkonného výboru OFS

Komuniké Výkonného výboru OFS
Uherské Hradiště Sport 11 / 04 / 2018

1) VV OFS schválil nominační listinu rozhodčích pro řízení jarní části soutěžního ročníku 2017/18.
2) VV OFS dořešil podrobnosti činnosti tzv. technických delegátů, pozorovatelů na některá mistrovské utkání. Delegování bude provádět STK a obsazovací úsek.
3) VV OFS vzal na vědomí organizační a ekonomické zajištění pořadatelství meziokresního turnaje talentované mládeže, který se uskuteční 25. 4. 2018 ve Starém Městě.
4) VV OFS vzal na vědomí výsledek hospodaření OFS za I. čtvrtletí 2018 a přijal opatření na výdajové i příjmové stránce k zajištění vyrovnaného rozpočtu.
5) VV OFS vzal na vědomí informace DK k soutěži slušnosti, kterou DK sleduje od začátku soutěžního ročníku 2017/18. Bylo doporučeno vyhodnotit tuto soutěž jako nultý ročník a na losovacím aktivu oficiálně vyhlásit první ročník soutěže.
6) VV OFS schválil návrh nového loga OFS.
7) VV OFS stanovil termín finálových utkání Poháru OFS žáků a mužů na 25. 5. 2018.

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště 3. 4. 2018

Tagy článku

TOPlist