Komuniké z VV OFS Uherské Hradiště

Komuniké z VV OFS Uherské Hradiště
Uherské Hradiště Sport 09 / 07 / 2014

V hlavním bodě programu schůze VV OFS vzal na vědomí informaci STK k zajištění losovacího aktivu, který se uskuteční 18. 7. 2014 v 16.00 v Kunovicích (Panský dvůr). Dále informaci o počtu přihlášek a návrh změn hracího systému soutěží mužů a mládeže v novém ročníku. Změny hracího systému a rozpis utkání budou upřesněny na losovacím aktivu. VV OFS doporučil STK navýšit počty utkání (kol) u ZT sk. A i B a u některých soutěží mládeže.

V ekonomické části VV OFS vzal na vědomí:
a)    Průběžnou informaci HK o hospodaření OFS k 30. 6. Vzhledem k první informaci o snížení dotace pro OFS proti roku 2013 byl snížen plán nákladů. Rozpočet bude upřesněn po případném navýšení dotace.
b)    Informaci HK o výši pokut FK za JARO 2014. VV OFS upustil, vzhledem k šetření finančních prostředků ve FK, od vymáhání pokut za nedodržení čl. 16, bod 6 v RS (nařízení mít u mužstva mužů a dorostu trenéra s licencí). Přehled výše pokut FK bude na www.ofsuh.cz. Úhradu pokut za JARO 2014 provedou kluby do zahájení soutěžního ročníku 2014/15. Při nedodržení termínu budou předány k disciplinárnímu řízení.
c)    Informaci HK o dotaci pro kluby z Programu V MŠMT. Výše dotace pro jednotlivé kluby byla stanovena podle počtu členů k 28. 2. 2014 a bude rozeslána do klubů na základě vystavené faktury na OFS a přiložení potřebných dokladů ze strany FK. Informace o výši a další pokyny budou na www.ofsuh.cz.

VV OFS přijal usnesení k trenérské licenci. Před zahájením nového ročníku 2014/15 bude povinností FK nahlásit trenéry s licencí C u všech mužstev mužů a dorostu hrající okresní soutěže. Nesplnění povinnost bude trestáno pořádkovou pokutou. Nařízení RS čl. 16, bod 6 zůstává v platnosti pro ročník 2014/15.

V další části schůze VV OFS vzal na vědomí konání letního semináře rozhodčích, který se uskuteční v sobotu 19. 7. 2014 v Uherském Brodě Na Lapači od 10.00.
Projednal návrh Rozpisu soutěží OFS Uherské Hradiště 2014-2015 a doporučil zapracovat připomínky.

VV OFS Uherské Hradiště ze dne 1. 7. 2014

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace