Osmé kolo vyhrál Tomáš David

Osmé kolo vyhrál Tomáš David
Uherské Hradiště Sport 23 / 05 / 2011

Tomáš David ze Sadů se s počtem dvanácti bodů stal vítězem osmého pokračování Slovácké sedmy. V telefonickém rozstřelu se také rozhodlo o vítězi kola sedmého, tím se stal František Šupka z Kunovic, který na otázku, kolik diváků navštíví utkání Slovácka s Mladou Boleslaví, tipoval 4120. Utkání nakonec vidělo 4496 diváků. Jaroslav Omelka z Bánova tipoval 3901 diváků.

12 David T. (Sady).
11 Garžík K. (UH), Doležalová M. (UH), Skopal L. (Kudlovice).
10 Měrka M. (Jar.), Schnürmacherová J. (UB), Plundrák M. (M. Písek), Weintrittová M. (Míkovice), Pipal V. (Sady), Remeš L. (Kněžpole).
9 Thomayerová J. (UB), Vaculová L. (UB), Rýc Z. (Svárov), Bečica M. (Mařatice), Mikliš ml. M. (Těšov), Slováčková M. (SM).
8 Blaha K. (Huštěnovice), Neděla J. (Popovice), Podškubková H. (Vlčnov), Stehlík P. (UB), Doležal T. (UH), Skopalová A. (Kudlovice), Balaštík A. (Sady).
7 Tomáštík P. (Záhorovice), Blažková R. (UH), Blaha ml. K. (Huštěnovice), Kučera M. (UH), Dujka F. (Bílovice), Jančová Z. (D. Němčí), Kozelek O. (Kněžpole), Bělovský M. (Kněžpole), Kloček ml. K. (Traplice).
6 Šašinka J. (Záhorovice), Brázdil Z. (UH), Hřib J. (Šumice), Pauřík A. (Kněžpole), Ebner E. (SM), Javor J. (Vlčnov), Křiklava Z. (Osvětimany), Hanák K. (Drslavice), Borýsek Z. (UH), Hanáček P. (Jar.), Zelinka P. (D. Němčí), Kundera M. (SM), Šopíková B. (Bánov), Křůmal P. (Březolupy), Šimek L. (Bánov), Stehlíková M. (UB), Kaňovský M. (Bílovice), Vacula P. (UB), Burda L. (Knežpole), Dvořáčková M. (Třebíč), Vacula P. (UB), Boček D. (UH), Mahdalíková B. (Sady), Paurik M. (Sady), Palinková D. (UH).
5 Gajdošík S. (UH), Kopeček K. (UB), Pauřík J. (Kun.), Janůšek M. (UH), Michalcio Z. (UH), Svoboda P. (M. Písek), Gajdošík F. (Jar.), Schön J. (Mistřice), Kozelek F. (Topolná), Ševčík J. (Veletiny), Mikliš st. M. (Těšov), Měrková V. (Jar.), Vávra J. (Tupesy), Křiklavová M. (Osvětimany), Trávníčková A. (Traplice), Horký J. (Nedakonice), Bánovský A. (Kněžpole), Kolaja A. (Svárov), Kaňovský T. (Bílovice), Šťasta J. (Huštěnovice), Večeřa P. (UH), Dvouletý R. (Nedakonice), Kolařík R. (Sady), Mikliš R. (UB), Zapletalová M. (Vlčnov), Andrlík T. (Záhorovice), Heja B. (Záhorovice), Nepraš P. (Jar.), Jelínek L. (UH), Kazík J. (Mařatice), Blažek A. (Kun.), Juračka M. (Sady), Kozelek V. (Kněžpole), Kadlčík M. (Topolná), Schnürmacher F. (UB), Hoferek O. (Topolná), Zemek R. (UB).
4 Kovařík L. (UO), Zpěvák A. (Sady), Křůmal F. (Březolupy), Brož Z. (Jar.), Mazurková J. (UH), Botek F. (Kudlovice), Šumíček I. (Kudlovice), Gášek J. (UH), Sucháň J. (Huštěnovice), Kieryk V. (Mařatice), Omelka J. (Bánov), Zichová L. (UH), Lekeš L. (UB), Horká V. (Buchlovice), Pokorák V. (Ořechov), Kovařík Z. (Sady), Janík M. (UO), Kraváček B. (Kudlovice), Mikulčíková Z. (Popovice), Jahoda P. (Nivnice), Kostková M. (UB), Pospíšil R. (Bílovice), Hrubošová J. (Kněžpole), Volčík V. (UH), Pospíšil A. (Bílovice), Němec P. (Kostelany n/M.), Hruboš L. (Kněžpole), Kadlčíková V. (Popovice), Adamík O. (Huštěnovice), Jančová P. (D. Němčí), Omelka M. (Bánov).
3 Hladiš L. (Šumice), Hubáček A. (Kunovice), Bukvald A. (SM), Pongo Ĺ. (UH), Šimík V. (Nedakonice), Medek J. (Topolná), Srnec J. (UB), Řihák M. (UB), Červenka J. (Tupesy), Vacula L. (UB), Remeš V. (Kněžpole), Kučík I. (Jankovice), Slováček K. (UH), Fusek M. (SM), Rosík V. (Kudlovice), Ježek Z. (Hluk), Dobeš A. (UH), Mařák I. (UH), Zemek J. (UB), Bělovská J. (Kněžpole), Bělovský Z. (Kněžpole), Štěpaník M. (Babice), Pavelka S. (Kudlovice), Zemková M. (UB), Ševčík P. (UB), Rozsypálek M. (Jar.), Hykl D. (Jar.), Jančík M. (Jar.), Slováček D. (Brno), Šurmánková A. (Jar.), Bureš J. (Sady), Měrka R. (Mařatice), Kyncl J. (SM), Mikulka T. (Topolná), Bartoň P. (Buchlovice), Abrhámová M. (Mařatice), Kovařík M. (Sady).
2 Procházka J. (Tupesy), Salvet L. (Bojkovice), Surma J. (Sady), Schnürmacher F. (UB), Jančová M. (D. Němčí), Krpal A. (Stříbrnice), Bukvald P. (SM), Macela M. (Mařatice), Salvet P. (Bojkovice), Schön M. (Mistřice), Melichárek V. (Jar.), Šupka F. (Kun.), Dvouletá R. (Nedakonice), Rýc F. (Svárov), Zajacová J. (Kudlovice), Vaškových R. (Ořechov), Mikulka L. (Topolná), Kašný P. (Kněžpole), Vaškových M. (UH).
1 Kalina L. (UB), Remešová R. (Kněžpole)

Průběžné pořadí
61 Kozelek O. (Kněžpole).
58 Weintrittová M. (Míkovice).
57 Kadlčíková V. (Popovice).
56 Kyncl J. (SM), Slováčková M. (SM).
55 Medek J. (Topolná), Plundrák M. (M. Písek), Kostková M. (UB), Kolařík R. (Sady), Bečica M. (Mařatice), Šupka F. (Kun.), Hoferek O. (Topolná).
54 Kolaja A. (Svárov), Doležalová M. (UH), Kozelek V. (Kněžpole), Dujka F. (Bílovice).
52 Gášek J. (UH), Mařák I. (UH), Večeřa P. (UH), Pipal V. (Sady).
51 Michalcio Z. (UH), Gajdošík F. (Jar.), Omelka J. (Bánov), Javor J. (Vlčnov), Tomáštík P. (Záhorovice), Podškubková H. (Vlčnov).
50 Brož Z. (Jar.), Janůšek M. (UH), Vacula L. (UB), Zelinka P. (D. Němčí), Janík M. (UO), Doležal T. (UH), Pospíšil A. (Bílovice), Dvořáčková M. (Třebíč), Omelka M. (Bánov).
49 Svoboda P. (M. Písek), Pauřík A. (Kněžpole), Vaculová L. (UB).
48 Šašinka J. (Záhorovice), Kopeček K. (UB), Zpěvák A. (Sady), Mazurková J. (UH), Schön J. (Mistřice), Horký J. (Nedakonice), Šimek L. (Bánov), Mikliš ml. M. (Těšov), Vacula P. (UB), David T. (Sady).
47 Ševčík J. (Veletiny), Vávra J. (Tupesy), Lekeš L. (UB), Borýsek Z. (UH), Mikulčíková Z. (Popovice), Nepraš P. (Jar.), Měrka R. (Mařatice), Skopal L. (Kudlovice), Kadlčík M. (Topolná).
46 Šimík V. (Nedakonice), Ebner E. (SM), Pokorák V. (Ořechov), Schnürmacherová J. (UB), Kaňovský T. (Bílovice), Bělovská J. (Kněžpole), Kraváček B. (Kudlovice), Vacula P. (UB), Zemek R. (UB).
45 Blaha K. (Huštěnovice), Kozelek F. (Topolná), Zapletalová M. (Vlčnov), Mikulka L. (Topolná).
44 Křiklava Z. (Osvětimany), Neděla J. (Popovice), Pavelka S. (Kudlovice), Dvouletý R. (Nedakonice), Pospíšil R. (Bílovice), Andrlík T. (Záhorovice), Stehlíková M. (UB), Remeš L. (Kněžpole).
43 Kovařík L. (UO), Procházka J. (Tupesy), Hřib J. (Šumice), Měrka M. (Jar.), Měrková V. (Jar.), Slováček K. (UH), Horká V. (Buchlovice), Zemková M. (UB), Stehlík P. (UB), Salvet P. (Bojkovice), Šurmánková A. (Jar.), Hrubošová J. (Kněžpole), Blažek A. (Kun.), Bartoň P. (Buchlovice), Abrhámová M. (Mařatice), Boček D. (UH).
42 Mikliš st. M. (Těšov), Thomayerová J. (UB), Garžík K. (UH), Bělovský Z. (Kněžpole), Rýc Z. (Svárov), Hruboš L. (Kněžpole), Bělovský M. (Kněžpole).
41 Hubáček A. (Kunovice), Pongo Ĺ. (UH), Botek F. (Kudlovice), Křiklavová M. (Osvětimany), Kundera M. (SM), Jančík M. (Jar.), Kaňovský M. (Bílovice).
40 Pauřík J. (Kun.), Hanák K. (Drslavice), Zemek J. (UB), Kovařík Z. (Sady), Jahoda P. (Nivnice), Volčík V. (UH), Jančová P. (D. Němčí).
39 Ludvíček J. (Boršice), Sucháň J. (Huštěnovice), Červenka J. (Tupesy), Jančová M. (D. Němčí), Hykl D. (Jar.), Blaha ml. K. (Huštěnovice), Jelínek L. (UH), Zajacová J. (Kudlovice), Vaškových R. (Ořechov), Adamík O. (Huštěnovice).
38 Křůmal F. (Březolupy), Schnürmacher F. (UB), Rozsypálek M. (Jar.), Křůmal P. (Březolupy), Skopalová A. (Kudlovice), Schnürmacher F. (UB).
37 Hladiš L. (Šumice), Brázdil Z. (UH), Remeš V. (Kněžpole), Krpal A. (Stříbrnice), Blažková R. (UH), Rýc F. (Svárov).
36 Gajdošík S. (UH), Fusek M. (SM), Štěpaník M. (Babice), Mikulka T. (Topolná).
35 Srnec J. (UB), Ševčík P. (UB).
34 Šumíček I. (Kudlovice), Kučík I. (Jankovice), Kalina L. (UB), Bureš J. (Sady), Dvouletá R. (Nedakonice), Remešová R. (Kněžpole).
33 Zichová L. (UH), Rosík V. (Kudlovice), Ježek Z. (Hluk), Jančová Z. (D. Němčí).
32 Řihák M. (UB), Vlk V. (Jalubí), Bukvald P. (SM), Heja B. (Záhorovice), Schön M. (Mistřice), Kučera M. (UH).
31 Hanáček P. (Jar.), Šťasta J. (Huštěnovice), Slováček D. (Brno), Mahdalíková B. (Sady), Kloček ml. K. (Traplice).
30 Bukvald A. (SM), Salvet L. (Bojkovice), Melichárek V. (Jar.), Pravdová K. (Vlčnov), Burda L. (Knežpole).
29 Katrňák M. (Kudlovice).
28 Fiala L. (UH), Trávníčková A. (Traplice), Bánovský A. (Kněžpole), Macela M. (Mařatice).
27 Kovařík P. (Boršice), Šurmánek M. (Jar.), Balaštík A. (Sady).
26 Krsička P. (Sušice).
23 Holásek R. (UH).
22 Vaškových M. (UH).
21 Mikliš R. (UB).
19 Svoboda L. (Podolí), Kozelková A. (Kněžpole).
18 Kret Š. (UO), Španiel O. (M. Písek), Dobeš A. (UH).
17 Kieryk V. (Mařatice), Kaňovská M. (Bílovice).
16 Šojdr F. (Šumice), Frola M. (Salaš).
15 Střítecký M. (Huštěnovice).
12 Kovařík M. (Sady).
11 Němec P. (Kostelany n/M.).
10 Juračka M. (Sady).
9 Škrášek P. (UH).
8 Máčala J. (Vážany).
7 Podškubka L. (Vlčnov), Šopíková B. (Bánov).
6 Paurik M. (Sady), Palinková D. (UH).
5 Páchová M. (Polešovice), Kazík J. (Mařatice).
4 Duda F. (Březolupy), Marek D. (Kostelany n/M.).
3 Hejda V. (SM), Buš V. (Kudlovice), Grebeníček J. (Sady), Michalec R. (UH).
2 Glac J. (ONV), Surma J. (Sady), Kašný P. (Kněžpole).

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY 8. KOLA
1. 1:2   2. 2:1   3. 0:0   4. 2:1   5. 0:2   6. 5:0   7. 1:1


Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace