Pravidla Slovácké sedmy SYNOT TIPu

Pravidla Slovácké sedmy SYNOT TIPu
Uherské Hradiště Sport 26 / 03 / 2012

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která je starší 18 let (dále jen „soutěžící“). V soutěži o dvanácti kolech soutěžící tipují výsledek (výhra, remíza, prohra plus přesný výsledek) vypsaných fotbalových utkání sehraných v jarní části fotbalové sezóny 2011/2012 dle rozpisů jednotlivých fotbalových svazů.
Soutěžící vepisují tip do kupónu, který vychází každé pondělí v týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM. Řádně vyplněný kupónek musí být doručen (osobně nebo poštou) do sídla provozovatele soutěže vždy nejpozději následující pátek do 16.00. Tipující v Uh. Brodě mohou kupony odevzdat do schránky Galerie Domu kultury - Panský dům nejpozději ve čtvrtek do 16 hodin.
Každý soutěžící může vyplnit a dát do soutěže v každém kole dva originální kupony vystřižené z novin. Za správný tip v podobně přesného výsledku získá soutěžící tři body, za správný tip v podobě výhry, remízy, prohry získá jeden bod. V každém kole bude pořadatelem soutěže vyhlášen tak zvaný „Šlágr kola“ (vybrané utkání uvedené vždy na prvním místě v nabídce vypsaných fotbalových utkání). Pokud soutěžící správně tipne výsledek remíza, výhra, prohra na toto určené fotbalové utkání, získává 3 body, pokud tipne přesný výsledek tohoto utkání, získává 5 bodů. Aby mohlo být jednotlivé kolo vyhodnoceno, musejí se odehrát minimálně čtyři utkání z dané nabídky.
Výhercem vedlejší ceny, která se uděluje po každém jednotlivém kole, je nejúspěšnější soutěžící, který získá v daném kole nejvyšší počet bodů. Při shodě bodů o vítězi rozhodne vědomostní test z oblasti sportu, který se uskuteční formou telefonického rozhovoru, kde budou položeny otázky, shodné pro všechny účastníky. Pro vítěze každého jednotlivého kola je výhrou 500 BENEFIT bodů od společnosti SYNOT TIP a. s., a. Jejich čerpání se řídí Herním plánem SYNOT TIP a.s.
Výhercem hlavní ceny se stává soutěžící, který získá v absolutním součtu nejvyšší počet bodů získaných v průběhu celé soutěže. Na druhém místě se umístí soutěžící, který získá v absolutním součtu druhý nejvyšší počet bodů v průběhu celé soutěže. Na třetím místě se pak umístí soutěžící, který získá v absolutním součtu třetí nejvyšší počet bodů v průběhu celé soutěže. Dále budou oceněni i tipujících na čtvrtém až šestém místě. Pro výherce na 1. až 6. místě jsou opět připraveny BENEFIT body od společnosti SYNOT TIP a. s. Jejich čerpání se řídí Herním plánem SYNOT TIP a.s.
Při shodě bodů rozhodne vědomostní test z oblasti sportu, který proběhne v sídle provozovatele soutěže. O době konání testu bude soutěžící informován telefonem.
Soutěž končí dne 17. června 2012 po odehrání posledního utkání z dané nabídky. Neoficiální vyhodnocení soutěže bude zveřejněno v týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM dne 18. června 2012, oficiální pak 25. června 2012. Výhercům, kteří se prokáží dokladem totožnosti, budou ceny fyzicky předány pořadatelem soutěže v redakci týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM, a to vždy v měsíční lhůtě, jež začíná plynout datem uveřejnění identity výherce v týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM. Nevyzvednuté ceny po uplynutí měsíční lhůty od data stanoveného k vyzvednutí cen propadají ve prospěch pořadatele soutěže.
Soutěže se nesmí zúčastnit osoby mladší 18 let. Osoby, které nesplňují podmínky těchto pravidel, budou ze soutěže vyřazeny rozhodnutím provozovatele soutěže. V případě výherce, který bude vyřazen ze soutěže, se na jeho místo posune soutěžící s nejbližším dosaženým počtem bodů. Výherci se zavazují k tomu, že se zúčastní všech akcí, které provozovatel soutěže v souvislosti s konáním soutěže uspořádá. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu uvedeném na příslušných kuponech, pouze pro interní potřeby pořadatele soutěže a za účelem vedení evidence soutěžících a ověření jejich způsobilosti k hlasování. Uchování osobních údajů soutěžících bude provedeno jejich archivací odděleně od ostatní dokumentace, kdy přístup k nim budou mít pouze pověření pracovníci pořadatele soutěže. Vyplněním kuponu soutěžící současně vyslovuje souhlas s výše uvedeným způsobem zpracování svých osobních údajů a bere na vědomí, že pořadatel soutěže je oprávněn osobní údaje hlasujícího zpracovávat po dobu neurčitou, a že zpřístupnit jiným subjektům lze osobní údaje pouze v případech, kdy tato povinnost vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace