Sedmé kolo pro Víta Kozelka

Sedmé kolo pro Víta Kozelka
Uherské Hradiště Sport 19 / 09 / 2011

Sedmička v podobě sedmého kola Slovácké sedmy přinesla štěstí Vítu Kozelkovi z Kněžpole, který se s počtem třinácti bodů stal vítězem.
13 Kozelek V. (Kněžpole).
11 Mazurková J. (UH), Matulka J. (UH), Pokorák V. (Ořechov), Bělovský Z. (Kněžpole), Hoferek O. (UH).
10 Pauřík A. (Kněžpole), Horký J. (Nedakonice), Večeřa P. (UH), Gabriel P. (UH), Hykl D. (Jar.), Jelínek L. (UH), Krsička P. (Sušice), Rýc F. (Svárov).
9 Šašinka J. (Záhorovice), Janůšek M. (UH), Vávra J. (Tupesy), Medek J. (Topolná), Červenka J. (Tupesy), Trávníčková A. (Traplice), Remeš V. (Kněžpole), Neděla J. (Popovice), Zapletalová M. (Vlčnov), Blažek A. (Kun.), Pospíšil A. (Bílovice), Doležalová M. (UH), Abrhámová M. (Mařatice), Kromsián V. (UH).
8 Hladiš L. (Šumice), Volařík R. (Nivnice), Hejda V. (SM), Gajdošík S. (UH), Kozelek F. (Topolná), Měrková V. (Jar.), Řihák M. (UB), Zichová L. (UH), Vacula L. (UB), Garžík K. (UH), Mařák I. (UH), Tomáštík P. (Záhorovice), Schnürmacherová J. (UB), Zelinka P. (D. Němčí), Blahuš I. (Sady), Bělovská J. (Kněžpole), Štěpaník M. (Babice), Mikulčíková Z. (Popovice), Weintrittová M. (Míkovice), Pospíšil R. (Bílovice), Nepraš P. (Jar.), Hrubošová J. (Kněžpole), Mikliš M. (Těšov), Měrka R. (Mařatice), Rozsypálek Z. (Javorovec), Kyncl J. (SM), Kostková M. (UB), Dvořáčková M. (Třebíč), Glac J. (ONV).
7 Volaříková L. (Nivnice), Kužela M. (Vlčnov), Botek F. (Kudlovice), Michalcio Z. (UH), Blaha K. (Huštěnovice), Hřib J. (Šumice), Gajdošík F. (Jar.), Měrka M. (Jar.), Thomayerová J. (UB), Srnec J. (UB), Omelka J. (Bánov), Křiklava Z. (Osvětimany), Slováček K. (UH), Vaculová L. (UB), Bukvald P. (SM), Kundera M. (SM), Podškubková H. (Vlčnov), Rýc Z. (Svárov), Salvet P. (Bojkovice), Schön M. (Mistřice), Kaňovský M. (Bílovice), Vaškových R. (Ořechov), Kadlčíková V. (Popovice), Vacula P. (UB), Knot T. (UH), Jančová P. (D. Němčí), Omelka M. (Bánov), Kozelek O. (Kněžpole), Mazůrek ml. J. (Kun.).
6 Brulíková A. (Šumice), Ludvíček J. (Boršice), Pauřík J. (Kun.), Zpěvák A. (Sady), Brázdil Z. (UH), Procházka J. (Tupesy), Svoboda P. (M. Písek), Salvet L. (Bojkovice), Javor J. (Vlčnov), Rosík V. (Kudlovice), Borýsek Z. (UH), Schnürmacher F. (UB), Hanáček P. (Jar.), Zemek J. (UB), Kaňovský T. (Bílovice), Plundrák M. (M. Písek), Kovařík Z. (Sady), Janík M. (UO), Ševčík P. (UB), Rozsypálek M. (Jar.), Stehlík P. (UB), Melichárek V. (Jar.), Doležal T. (UH), Slováčková M. (SM), Princová M. (Kun.), Dohnal T. (Topolná), Mikulka L. (Topolná), Jančová Z. (D. Němčí), Janošek P. (Kudlovice), Dufka M. (H. Němčí), Horká V. (Buchlovice), Boček D. (UH).
5 Hubáček A. (Kun.), Kopeček K. (UB), Bukvald A. (SM), Šumíček I. (Kudlovice), Schön J. (Mistřice), Mikliš st. M. (Těšov), Kučík I. (Jankovice), Hanák K. (Drslavice), Jančová M. (D. Němčí), Kolaja A. (Svárov), Pavelka S. (Kudlovice), Zemková M. (UB), Šťasta J. (Huštěnovice), Blažková R. (UH), Kolařík R. (Sady), Jančík M. (Jar.), Bečica M. (Mařatice), Šupka F. (Kun.), Volčík V. (UH), Stehlíková M. (UB), Vávra M. (Kostelany n/M), Mikulík L. (Kudlovice), Vacula P. (UB), Hruboš L. (Kněžpole), Mahdal T. (Bánov), Bartošíková L. (UH).
4 Fiala L. (UH), Vaverka F. (Huštěnovice), Jahodová M. (Nivnice), Blaha ml. K. (Huštěnovice), Pipal V. (Sady), Mikulka T. (Topolná), Kadlčík M. (Topolná), Vaškových M. (UH), Remeš L. (Kněžpole), Zemek R. (UB), Bělovský M. (Kněžpole).
3 Dobeš A. (UH), Vlachynský M. (Sady), Mazůrek st. J. (Kun.).
2 Kalina L. (UB), Podškubka L. (Vlčnov), Bureš J. (Sady), Schnürmacher F. (UB).
1 Surma J. (Sady), Bánovský A. (Kněžpole), Kazík J. (Mařatice).

Průběžné pořadí
65 Mazurková J. (UH).
62 Gabriel P. (UH).
61 Medek J. (Topolná).
60 Jelínek L. (UH), Kadlčíková V. (Popovice).
59 Hanák K. (Drslavice).
58 Pauřík A. (Kněžpole), Bělovský Z. (Kněžpole), Podškubková H. (Vlčnov), Kyncl J. (SM).
57 Svoboda P. (M. Písek), Vávra J. (Tupesy), Mikulčíková Z. (Popovice), Rozsypálek M. (Jar.), Kundera M. (SM), Hoferek O. (UH), Mahdal T. (Bánov).
56 Gajdošík F. (Jar.), Vaculová L. (UB), Dohnal T. (Topolná), Knot T. (UH).
55 Brázdil Z. (UH), Blažek A. (Kun.).
54 Šašinka J. (Záhorovice), Borýsek Z. (UH), Salvet P. (Bojkovice), Rozsypálek Z. (Javorovec), Boček D. (UH).
53 Janůšek M. (UH), Botek F. (Kudlovice), Pokorák V. (Ořechov), Večeřa P. (UH), Hykl D. (Jar.), Kostková M. (UB), Vacula P. (UB).
52 Janík M. (UO), Doležal T. (UH), Rýc F. (Svárov), Kromsián V. (UH).
51 Omelka J. (Bánov), Vacula L. (UB), Rýc Z. (Svárov), Nepraš P. (Jar.).
50 Volařík R. (Nivnice), Michalcio Z. (UH), Měrková V. (Jar.), Zichová L. (UH), Mařák I. (UH), Bukvald P. (SM), Šupka F. (Kun.), Janošek P. (Kudlovice).
49 Plundrák M. (M. Písek), Bečica M. (Mařatice), Krsička P. (Sušice).
48 Zpěvák A. (Sady), Blaha K. (Huštěnovice), Vaškových M. (UH), Dvořáčková M. (Třebíč).
47 Hladiš L. (Šumice), Trávníčková A. (Traplice), Stehlík P. (UB), Kozelek V. (Kněžpole), Vávra M. (Kostelany n/M).
46 Mikliš st. M. (Těšov), Javor J. (Vlčnov), Horký J. (Nedakonice), Vacula P. (UB), Remeš L. (Kněžpole), Kozelek O. (Kněžpole).
45 Kozelek F. (Topolná), Thomayerová J. (UB), Kovařík Z. (Sady), Mikliš M. (Těšov), Slováčková M. (SM), Omelka M. (Bánov), Bělovský M. (Kněžpole).
44 Křiklava Z. (Osvětimany), Rosík V. (Kudlovice), Zapletalová M. (Vlčnov), Schön M. (Mistřice), Hrubošová J. (Kněžpole), Kaňovský M. (Bílovice), Abrhámová M. (Mařatice), Bartošíková L. (UH).
43 Řihák M. (UB), Remeš V. (Kněžpole), Jančová M. (D. Němčí), Tomáštík P. (Záhorovice), Zemek J. (UB), Blahuš I. (Sady), Kaňovský T. (Bílovice), Bělovská J. (Kněžpole), Melichárek V. (Jar.), Měrka R. (Mařatice), Horká V. (Buchlovice).
42 Volaříková L. (Nivnice), Gajdošík S. (UH), Hřib J. (Šumice), Schnürmacherová J. (UB), Pospíšil R. (Bílovice), Pospíšil A. (Bílovice), Doležalová M. (UH), Kadlčík M. (Topolná), Princová M. (Kun.).
41 Šumíček I. (Kudlovice), Vaverka F. (Huštěnovice), Kalina L. (UB), Garžík K. (UH), Kolaja A. (Svárov), Glac J. (ONV), Zemek R. (UB).
40 Hubáček A. (Kun.), Procházka J. (Tupesy), Schön J. (Mistřice), Surma J. (Sady), Slováček K. (UH), Ševčík P. (UB), Bureš J. (Sady), Stehlíková M. (UB), Dufka M. (H. Němčí).
39 Weintrittová M. (Míkovice), Mikulík L. (Kudlovice).
38 Matulka J. (UH), Kučík I. (Jankovice), Neděla J. (Popovice), Zemková M. (UB), Šťasta J. (Huštěnovice), Pipal V. (Sady), Vaškových R. (Ořechov).
37 Měrka M. (Jar.), Mazůrek ml. J. (Kun.).
36 Pavelka S. (Kudlovice), Blažková R. (UH), Volčík V. (UH).
35 Salvet L. (Bojkovice), Zelinka P. (D. Němčí).
34 Brulíková A. (Šumice), Kret Š. (UO), Hejda V. (SM), Pauřík J. (Kun.), Mazůrek st. J. (Kun.).
33 Vlachynský M. (Sady).
32 Ludvíček J. (Boršice), Červenka J. (Tupesy).
31 Kopeček K. (UB), Ebner E. (SM), Jahodová M. (Nivnice), Kolařík R. (Sady).
30 Schnürmacher F. (UB), Hanáček P. (Jar.), Schnürmacher F. (UB).
29 Bukvald A. (SM), Bánovský A. (Kněžpole), Štěpaník M. (Babice).
28 Mikulka L. (Topolná).
27 Kužela M. (Vlčnov), Mikulka T. (Topolná), David T. (Sady).
26 Křůmalová M. (Březolupy), Srnec J. (UB), Krpal A. (Stříbrnice), Jančík M. (Jar.), Kazík J. (Mařatice), Jančová P. (D. Němčí).
25 Fiala L. (UH), Haluza M. (Těšov).
24 Jančová Z. (D. Němčí).
23 Křůmal F. (Březolupy), Bublík E. (SM), Španiel O. (M. Písek), Koudela A. (Bojkovice).
22 Bartoň P. (Buchlovice).
21 Dobeš A. (UH).
20 Kraváček B. (Kudlovice).
19 Hruboš L. (Kněžpole).
18 Šimík V. (Nedakonice).
16 Prokeš M. (SM), Slováček D. (Brno).
14 Holásek R. (UH).
13 Moravec R. (UB).
12 Šrámek P. (UH).
11 Křůmal P. (Březolupy).
10 Kovařík L. (UH), Dvouletý R. (Nedakonice).
9 Michalec R. (UH).
8 Svoboda L. (Podolí).
7 Lekeš L. (UB), Habarta P. (Sady).
5 Křiklavová M. (Osvětimany), Dvouletá R. (Nedakonice), Vlk V. (Jalubí).
4 Podškubka L. (Vlčnov), Blaha ml. K. (Huštěnovice).
3 Kloček K. (Traplice).
2 Máčala J. (Vážany), Krejčiřík L. (Luhačovice).
1 Kieryk V. (Mařatice).

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY 7. KOLA
1. 2:0   2. 0:3   3. 2:5   4. 2:3   5. 3:2   6. 5:2   7. 2:1

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace