Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 06 / 09 / 2010

č. 6 - ročník 2010/11 ze dne 2. září 2010

1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Oddíly se upozorňují na hlášení výsledků na tel. číslo 603 977 677, František Miko (SMS, e-mail ofsuh@atlas.cz , výjimečně hlasovou zprávou).
1.2 Kontakt na STK: Stanislav Němeček, tel. 777 309 551, e-mail: sekretariát ofsuh@atlas.cz a osobní stano.neme@seznam.cz.
1.3 Zpráva z jednání VV dne 2. 9. 2010 - viz komuniké.

2. Zprávy z  jednání STK a KM
2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 28. - 29. srpna 2010 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Další podrobnosti k zápasům:
OP - D 3022 Kněžpole - Osvětimany, Osvětimany uhradí 1000 Kč, nevhodné chování funkcionářů (bod 22 RS)
OS 2041 Korytná - Kněžpole B, Korytná uhradí 100 Kč za nedostatky v zápise (bod 17 RS)
OS 2044 Mařatice - Hradčovice, Mařatice uhradí 100 Kč za nedostatky v zápise (bod 17 RS)

2.3 Termínové změny:
ZT - A 3084 Vážany - Jankovice 25. 9. 10 15.30, žádost odsouhlasena
ZT - A 3078 Medlovice - Březolupy B 18. 9. 10 16.00, žádost odsouhlasena
OP 1097 Traplice - Nezdenice žádost neschválena, nutný souhlas soupeře
OS 2115 Popovice - Tupesy žádost neschválena, STK čeká na vyjádření pořádajícího oddílu
OS př. - A 13023 Mistřice - Jarošov 8. 9. 10 17.00, žádost odsouhlasena
OP žáci 7012 O. N. Ves - Jarošov 16. 9. 10 16.30, žádost odsouhlasena, Jarošov uhradí 300 Kč (pozdní žádost - méně než 7 dní)
Oddíly vezmou uvedené změny na vědomí!

2.4 Různé:
2.4.1 STK bere na vědomí dopis p. Šimíka z TJ Mistřice, jednotlivé body budou průběžně vyhodnocovány.
2.4.2 KM upozorňuje, že předložená soupiska TJ Vlčnov OP přípravek nebyla schválena.
2.4.3 KM upozorňuje oddíly na skutečnost, že při zápasech ml. žáků a přípravek nesmí klesnout počet hráčů na hřišti pod šest v jednom mužstvu.
2.4.4 KM upozorňuje všechny mládežnické oddíly (včetně přípravek) na povinnost hlásit výsledky utkání, včetně uvedení střelců - může být sankcionováno dle SŘ.
2.4.5 KM upozorňuje oddíly přípravek, kterým byl povolen start hráčů mladších 6 let bez registračních průkazů, že se na tyto hráče nevztahuje (v případě zranění) svazová pojistka.
2.4.6 KM upozorňuje, že oddíly přípravek musí uvádět do zápisu o utkání jméno rozhodčího, který zápas řídil.
2.4.7 KM upozorňuje, že se dne 22. 9. 2010 koná další ročník meziokresní soutěže talentované mládeže - Danone Cup OFS 2010/2011. Podzim 2010 bude odehrán pod patronací OFS Vsetín na hřišti v Karolínce za účasti OFS Zlín, OFS Kroměříž, OFS Uh. Hradiště a OFS Vsetín. Za OFS Uh. Hradiště jsou nominováni tito hráči (rok narození po 1. 1. 1999):
Ondřej Stašek, Adam Fabiánek, Adam Běhávka, Radek Lebánek, Dominik Řihák (vše Kunovice), Aleš Řezníček (Havřice), David Plesl (Vlčnov), 3 hráče Bojkovic zajistí Karel Kopeček st., 5 hráčů Uh. Brodu zajistí Karel Kopeček st., 3 hráčky z FC Slovácko dívky zajistí David Novosad.
V přístí ÚZ bude upřesněno místo a čas odjezdu. Omluvenky do školy budou dodány. Hráči si vezmou registrační průkazy z mateřských oddílů. Případné omluvy (nemoc, zranění apod.) okamžitě hlaste na OFS Uh. Hradiště. Nezdůvodněná neúčast bude řešena KM.

3. Zprávy z jednání DK
Adam Vrtal, Osvětimany (dorost), 2 SU nepodmíněně (5a)
Karel Němec, Jankovice, 1 SU nepodmíněně (6a - 21/4)
Jan Štokman, Stříbrnice, 2 SU nepodmíněně (3a)
Antonín Poisel, Babice, 2 SU nepodmíněně (3a)
Ondřej Hastík, Staré Město, 1 SU nepodmíněně (6a - 21/4)
Pavel Staroba, Bánov (dorost), 1 SU nepodmíněně (6a - 21/4)
David Kulhavý, Hradčovice, 1 SU nepodmíněně (6a - 21/4)
Vladimír Hlaváč, Hradčovice, 4 SU nepodmíněně (7b)

HK odečte z vkladu do soutěže 100 Kč za muže a 50 Kč za mládež za každý projednávaný případ, dále všechny pokuty, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11).

4. Zprávy z jednání KR

4.1 Doškolení rozhodčích proběhlo dle plánu a zároveň byly provedeny pohovory s rozhodčími, kteří chybovali v zápisech o utkání.

Komuniké č. 3 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 2. 9. 2010
1) Členové VV se seznámili s návrhem nových stanov ČMFS a rozhodli zaslat na ČMFS připomínky do 30. 9. 2010. Diskuse k novým stanovám byla zaměřena na změny týkající se přímo OFS, dvě připomínky byly vzneseny k části stanov nejvyšších orgánů ČMFS.
2) VV vzal na vědomí informaci k návrhu rozpočtu OFS (čerpání nákladových položek) do konce roku 2010 a s průběžným čerpáním v měsíci srpnu 2010. Přijal opatření schvalovat nákupy, resp. úhrady faktur vyšší než 5 000 Kč ve výkonném výboru OFS. Rozpočet je sestaven tak, aby zůstatek prostředků OFS k 31. 12. 2010 byl přibližně ve stejné výši jako k 31. 12. 2009.
3) VV vzal na vědomí „Návrh hlavních programových priorit OFS Uh. Hradiště do roku 2014“ a rozhodl zaslat znění materiálu klubům v okrese Uh. Hradiště k diskusi. Po dopracování bude program OFS projednán a schválen VV OFS v měsíci listopadu 2010. Jedná se o šest oblastí práce, ve kterých chce OFS svoji činnost zlepšit.
4) VV vzal na vědomí informaci o jednání s ředitelem OA a VOŠ v Uh. Hradišti ve věci zřízení školy mladých, začínajících rozhodčích a uložil předsedovi a místopředsedovi OFS pokračovat v jednání tak, aby zahájení mohlo proběhnout v zimním období 2010 - 2011. Tato škola by se měla konat každoročně formou kurzu v rámci projektu celoživotního vzdělávání, který ve školství probíhá.
5) VV vzal na vědomí informaci o jednáních se zástupci SYNOT TIP a týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM, kteří mají zájem stát se hlavními partnery okresního fotbalu, a uložil předsedovi a místopředsedovi OFS pokračovat v jednáních, včetně přípravy podkladů pro sepsání smlouvy.
6) VV vyslovil, na základě Licenčního řádu pro rozhodčí fotbalu, souhlas s podmínkou pro rozhodčího Davida Šimoníka, majícího licenci M, se změnou na licenci D, která ho opravňuje k řízení utkání, ke kterým bude delegován KR OFS. Souhlas vstoupí v platnost po dodání písemného souhlasu zákonného zástupce uchazeče.

František Miko, předseda OFS Uh. Hradiště

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace