Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 18 / 10 / 2010

č. 12 - ročník 2010/11 ze dne 14. října 2010

1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Trenérsko-metodická komise upozorňuje zájemce o získání trenérské licence skupiny C, že kurz bude uskutečněn po skončení podzimní části sezony 2010/2011. Přesný termín bude určen dle počtu přihlášek, které musí být předloženy do 27. 10. 2010. V případě pozdějších žádostí nebude přihlášce vyhověno. Cena kurzu je 600 Kč (obsahuje: školení, metodický materiál, občerstvení, vydání průkazu). Tuto částku jsou zájemci povinni uhradit spolu s přihláškou, kterou je možno stáhnout z webových stránek OFS Uh. Hradiště http://ofsuh.webz.cz (Formuláře) nebo osobně vyzvednout na sekretariátu OFS.

2. Zprávy z  jednání STK a KM

2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 9. - 10. 10. 2010 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Další podrobnosti zápasů:
• ZT - A 3107 Bílovice - Tučapy 4:1 schváleno, Tučapy uhradí 500 Kč za nevhodné chování diváků
• ZT - B 4105 Dolní Němčí B - Strání B 1:1 schváleno, námitka domácích k výkonu rozhodčího nesplňuje náležitosti, Dol. Němčí uhradí 1000 Kč za nevhodné chování funkcionářů a 500 Kč za nevhodné chování diváků
2.3 Termínové změny:
• ZT - A 3114 Jankovice - Částkov 16. 10. 10 10.00 Košíky - schválena dohoda, oba oddíly uhradí 100 Kč
• ZT - A 3168 Jankovice - Stříbrnice 7. 11. 10 13.30 Košíky - dohoda odsouhlasena
2.4    Různé:
• STK žádá oddíly, aby při schvalování termínových změn uváděly přesné číslo utkání, ke kterému se vyjadřují!

3. Zprávy z jednání DK
3.1 Lukáš Daněk, Dolní Němčí B - 3 SU nepodmíněně (3b) od 10. 10. 10
3.2 Ondřej Josefík, Březová - 3 SU nepodmíněně (3b) od 10. 10. 10
3.3 David Otáhal, Kněžpole D - činnost uvolněna (31) od 14. 10. 10
3.4 Richard Štros, Přečkovice - činnost uvolněna (31) od 14. 10. 10

HK odečte z vkladu do soutěže 100 Kč za muže a 50 Kč za mládež za každý projednávaný případ, dále všechny pokuty, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11).

Komuniké č. 4 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 7. 10. 2010

1) Členové VV se seznámili s návrhem smlouvy s firmou Synot Tip, která se stane hlavním partnerem okresního fotbalu. Přidělená část výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her za kalendářní rok 2010 bude poskytnuta fotbalovým klubům se sídlem na území okresu Uherské Hradiště, které mají v mládežnických mistrovských fotbalových soutěžích řízených OFS Uherské Hradiště zapojeny družstva dorostu, žáků nebo přípravky, diferencovaně podle počtu takto zapojených družstev. Obdarované kluby zajistí, aby takto přidělené prostředky byly použity pouze na zakoupení fotbalových sportovních potřeb pro mládežnická družstva.

2) VV vzal na vědomí stav hospodaření OFS za tři čtvrtletí roku 2010. Stav fotbalových prostředků na účtu OVV ČSTV vykazuje přibližně stejnou částku jako v roce 2009. Doposud byla OFS zaslána dotace za rok 2009 ve výši 55 % plánu a dotace na rok 2010 ve výši 65 % plánu. Výše příslibu pro rok 2010 je o 26 % nižší proti roku 2009.  

3) VV projednal současnou situaci v mládežnickém fotbale. Zhoršuje se situace především v počtu mládežnických družstev v soutěžích. V posledních sedmi letech u dorostu došlo ke snížení z 25 na 17, u žáků z 52 na 35 družstev.
VV uložil komisím mládeže a sportovně-technické vyhodnotit situaci a přijmout opatření se zaměřením na zvýšení počtu družstev žáků a dorostu v návaznosti na vycházející žáčky z přípravek, provést reorganizaci mládežnických soutěží, zpracovat návrh na podporu klubů nově zakládajících mládežnické družstva a na podporu mládežnických trenérů a vedoucích.

4) VV projednal činnost delegátů OFS. Na utkání kola je delegován min. počet delegátů se zaměřením na výkon rozhodčího. Otázkou je výsledný efekt. OFS potřebuje sledovat rozhodčí, náklady však spadají na vrub klubu, což kluby kritizují.
VV OFS po diskusi doporučuje komisi R a D ponechat současný systém delegování pouze do konce podzimní části, připravit pro jarní část sezony 2010/11 a další období nový systém ve sledování a hodnocení rozhodčích, v dohledu nad tzv. rizikovými zápasy, v řešení nákladů na tyto činnosti a další návrhy na opatření.    

5) Dne 22. 9. 2010 proběhl na hřišti v Karolínce (OFS Vsetín) turnaj podzimní části Danone Cup ročníku 2010/2011. Výběr OFS Uh. Hradiště se umístil na 3. místě. Sekretariát OFS Uh. Hradiště děkuje níže jmenovaným oddílům a hráčům reprezentujícím OFS za vzornou spolupráci a přístup. Jedná se o tyto oddíly a hráče:
Kunovice: Adam Fabiánek, Adam Běhávka, Radek Lebánek, Dominik Řihák
Uh. Brod: Šimon Bartoš, Jakub Beníček, Marek Černík, Pavel Konečný, Jakub Liška
Bojkovice: Martin Kolínek, Michael Pavlis, Patrik Martinec
FC Slovácko: Ivana Doležalová, Petra Fabiánková, Michaela Jakubíková
Havřice: Aleš Březníček
Vlčnov: David Plesl

6) V minulých dnech oslavil významné životní jubileum 70 let náš dlouholetý kolega a kamarád Karel Kopeček st. z Uh. Brodu. Touto cestou by mu VV OFS Uh. Hradiště chtěl popřát hodně zdraví, osobní spokojenosti a mnoho sportovních úspěchů.

František Miko, předseda OFS, tel. 603 977 677, ofsuh@atlas.cz

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace