Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 21 / 11 / 2010

č. 17 - ročník 2010/11 ze dne 18. listopadu 2010

1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Trenérsko-metodická komise spolu s STK upozorňuje, že kurs trenérské licence C bude zahájen v sobotu 20. 11. 2010 v 8.00 ve společenské místnosti restaurace Koruna v Uherském Hradiště (vedle divadla). Na školení je nutno vzít s sebou fotografie na průkazy trenéra, psací potřeby, případně neuhrazenou částku za kurz 600 Kč.
1.2 Hospodářská komise nařizuje oddílům uhrazení doplatků za jaro 2010, v případě nesplnění nařízení bude postoupeno k řešení DK.
TJ Bílovice, TJ Sokol Huštěnovice, TJ Mařatice-Východ, TJ Medlovice, TJ Sokol Ořechov, TJ Osvětimany, TJ Pitín, TJ Podolí, TJ Sokol Prakšice, TJ Sokol Rudice, TJ Jiskra St. Město, ČSK Uherský Brod, TJ Vlčnov.

2. Zprávy z  jednání STK a KM

2.1 Schválení výsledků:
2.1.1 STK schválila dohrávku mistrovského utkání ZT - A 3151 Stříbrnice - Mistřice 1:5 odehraného dne 14. 11. 2010.
2.1.2 Utkání ZT - A 3158 Slovácko-Vážany - Kostelany n/M. B bylo pro tragickou událost přeloženo do jarní části sezóny.
2.1.3 ZT - B 4144 Žítková - Podolí 1:2, dodatečně schváleno, zápis dodán.
2.1.4 OP 1143 Nezdenice - Nivnice - HR Michalec dodal písemné vyjádření k námitce - napadení funkcionáře hostí neprokázáno.
2.1.5 OP 1144 Traplice - Polešovice - TJ Traplice zašle fakturu za úhradu vzniklé škody na 1.FC Polešovice. (Kopii faktury a doklady o úhradě předloží oba oddíly na OFS.)
2.2 Různé:
2.2.1 STK schválila závěrečné podzimní tabulky mužů a mládeže.
2.2.2 Termínová listina bude schválena VV OFS na zasedání 7. 12. 2010.

Komuniké č. 5 Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Uh. Hradiště
1. Ve společné části schůze OFS a ČSTV seznámili zástupci OVV ČSTV členy VV OFS s doporučeními a připomínkami ve věci uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace od firmy SYNOTTip, a. s., dále ve věci školení trenérů licence C a návrhu rozpočtu OFS pro rok 2011. VV OFS se s doporučeními a připomínkami neztotožnil. Pověřil předsedu a místopředsedu OFS dořešit některé sporné hospodářské a ekonomické otázky.
2. VV OFS ocenil podporu firmy SYNOTTip, a. s., která poskytla okresnímu fotbalu finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč na mládežnický fotbal. Prostředky budou zaslány vybraným klubům do konce roku 2010. Současně kladně zhodnotil výbornou spolupráci s redakcí DOBRÉHO DNE S KURÝREM (výsledky a křišťálová kopačka).
3. Předseda STK podal informaci o dosavadním průběhu podzimního soutěžního ročníku 2010/11. VV OFS ocenil, že nedošlo k vážnějším problémům. K nedostatkům patří dvě kontumační utkání Strání B - Suchá Loz 3:0 (ZT), Nivnice - Vlčnov 3:0 (OP - D) a odhlášení dorosteneckého družstva Polešovic v průběhu soutěže.
4. Vzhledem ke stálému úbytku mládežnických družstev v soutěžích organizovaných OFS Uh. Hradiště VV OFS schválil „PROGRAM MLÁDEŽ 2011“ včetně opatření, z nichž tři hlavní jsou:
a) Vytvořit návrh nové soutěže od ročníku 2011/12 s pracovním názvem „Žáci-U15“ (menší počty hráčů, menší hřiště a branky) pro registrované hráče žákovského věku z klubů, které nemají dostatek žáků pro stávající soutěže. Předcházet bude tzv. nultý ročník soutěže na jaře 2011.
b) Vytvořit návrh nové soutěže od ročníku 2011/12 „Pohár OFS regionálních družstev dorostu“ pro kluby, které nemají dostatek dorostenců pro stávající soutěže. Soutěž bude určená pro výběry regionů, za které budou startovat pouze hráči dorosteneckého věku, registrovaní v některém oddíle přesně vymezeného daného regionu. S ohledem na možnost startu hráčů z více oddílů bude soutěž organizována pouze v gesci OFS.
c) S cílem zvýšení regulérnosti, nezvyšování nákladů a udržení motivace postupu připravit varianty a následně provést reorganizaci mládežnických soutěží dorostu a žáků od ročníku 2011/12.
5. V diskusi zaměřené k případnému vytvoření OFS Uh. Hradiště jako organizační jednotky ČMFS s právní subjektivitou VV OFS doporučil členům získat další zkušeností z takto fungujících OFS a pokračovat v přípravě.
6. VV OFS vzal na vědomí informaci o krácení dotace pro rok 2010 a zaslání doplatku roku 2010 z MF ČR. Stále schází doplacení dotace z prostředků ČSTV (Sazka) ve výši 98 933 Kč z roku 2009. V případě zaslání tohoto doplatku budou přesto prostředky zaslané v roce 2010 nižší o 208 640 Kč proti skutečnosti roku 2009.
7. VV OFS vyzývá kluby, které doposud nezaslaly (byly uvedeny v ÚZ OFS č. 16) doplatky do soutěží za jaro 2010, k uhrazení do 31. 12. 2010.
8. VV OFS rozhodl zveřejňovat na stránkách www.ofsuh.webz.cz všechny písemné zprávy k hlavním projednávaným bodům schůzí VV OFS.

František Miko, předseda OFS, tel.: 603 977 677, ofsuh@atlas.cz

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace