Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 14 / 11 / 2011

č. 17 - ročník 2011/12 ze dne 10. listopadu 2011

1.    Zprávy sekretariátu OFS
1.1    Oddíly, které ještě neprovedly vyúčtování finančních prostředků na mládež za rok 2011, bezodkladně tak učiní. Sjednají si schůzku s předsedou OFS a proúčtují pouze správné doklady („pouze na mládež“). Po schválení vyúčtování Zl KFS budou neprodleně finanční prostředky převedeny na Váš bankovní účet. Termín 15. 11. 2011. (Nevyúčtované dotace musí být vráceny a oddíl o ně nenávratně přijde!)
1.2    TMK upozorňuje zájemce o získání trenérské licence C, že kurs bude zahájen v sobotu 19. 11. 11 v 8.00 ve společenské místnosti restaurace Koruna v Uh. Hradišti (vedle Slováckého divadla). Cena kursu 700 Kč zahrnuje školení, metodický materiál, občerstvení a vydání průkazu. Tuto částku jsou zájemci povinni uhradit spolu s přihláškou, kterou je možno stáhnout z webových stránek http://ofsuh.webz.cz nebo osobně vyzvednout na sekretariátu OFS. Na školení je nutno vzít s sebou fotografie na průkaz trenéra, psací potřeby. Uzávěrka přihlášek - 26. října 2011.
1.3    Hospodářská komise rozeslala e-mailovou poštou Vkladové listy oddílů - informace o doplatcích vkladů do soutěže. Oddíl, který Vkladový list neobdržel, podá zprávu na sekretariát. Náhradní termín úhrady: 15. 11. 2011 je pro oddíly závazný. Pozdější splátku či splátkový kalendář si musí oddíl dohodnout. V případě nedodržení termínu hrozí oddílu disciplinární postih! Bankovní spojení OFS: Česká spořitelna, a. s., 2270332389/0800. Oddíly, které stále neuhradily doplatky vkladů do soutěže: Bánov, Částkov, Horní Němčí, Huštěnovice, Jarošov, Kudlovice, Kunovice, Orel Uh. Brod, Polešovice, Přečkovice, St. Město, Stříbrnice, Šumice.
1.4    Nabídka levného telefonování nejen pro oddíly, funkcionáře, hráče a rozhodčí, ale i rodinné příslušníky přes síť zlínského KFS. Výhody: poloviční cena vybraných tarifů oproti standardu, 50 minut volných pro volání do všech sítí navíc, volání uvnitř sítě za 0,50 Kč. Podrobnější informace získáte na webu http://www.kfszlin.cz/ (T-mobile - naše volba). Kontakty: Ing. Stanislav Travenec (tel. 603 833 744, travenec@uh.cz), případně Radovan Lukáš (tel. 604 762 224, lukas@kfszlin.cz), sekretář zl. KFS.

2.    Zprávy z  jednání STK a KM
2.1    STK schválila výsledky 13. kola mistrovských soutěží 2011 - 12 a 15. kola ZT - A a 1. kola OS - D dle zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů:
•    Schváleny dohrávky:
ZT - B 4032 Suchá Loz - Podolí 1:1
OP - D 5111 Bánov - Prakšice 6:3
OS - A 8034 Mařatice - Bílovice 1:6
OP - PS 11063 Spytihněv - Hluk 1:14
OP - PM 12063 Spytihněv - Hluk 4:7

•    Nedostatky v mistrovských utkáních:
1.    OS 2146 Jarošov - Strání B 2:4, výsledek schválen, námitka k výkonu R nesplňuje náležitosti SŘ 74 - 75
2.    Slavoj Jarošov uhradí 400 Kč pro HR za způsobenou škodu diváky a předloží na OFS doklad úhrady škody do 24. 11. 11
3.    dále STK udělila pořádkovou pokutu 5500 Kč (4000 Kč za inzultaci HR členem D-družstva, 1000 Kč za špatnou poř. službu, 500 Kč za nevhodné chování diváků)
ZT - B 4141 Žitková - Podolí 1:1, neschváleno, na příští jednání STK 24. 11. 11 v 16.00 se dostaví HR a pozvaní zástupci oddílů Žítková a Podolí

2.2    Schválené termínové změny:
OP-PS 11011 Uh. Ostroh - Vlčnov a OP-PM 12011 Uh. Ostroh - Vlčnov po dohodě oddílů pro nemoc odloženo do jarní části sezóny

2.3    Různé:
•    Oddíl FC Sáva Žítková předloží neprodleně na OFS zbývající kopie OP hráčů - termín 17. 11. 11 (kopie ŘP nebudou akceptovány - ŘP lze získat v cizí zemi)

3.    Zprávy z jednání DK
113 Petr Rybnikář, Horní Němčí OP, 1 SU nepodmíněně (6. 11. 11, čl. 1)
114 Pavel Grebeníček, Jarošov OS, 24 měsíců nepodmíněně (6. 11. 11, 7f)
115 Libor Krahula, Pitín OS, 5 SU nepodmíněně (6. 11. 11, 7c)
116 Jakub Kozubík, Jarošov OS, 5 SU nepodmíněně (6. 11. 11 3b)

4.    Zprávy z jednání KR
4.1    KR se znepokojením vzala na vědomí dva případy inzultace v posledním kole okresních soutěží. KR se ohrazuje proti zvyšující se agresivitě ze strany funkcionářů a hráčů, a proto apeluje na oddíly, aby lépe zabezpečily bezpečnost rozhodčích jak během zápasu, tak i po skončení utkání.
4.2    KR opět důrazně upozorňuje rozhodčí na správné vyplňování zápisů a zejména na správný popis přestupků podle Metodického pokynu 02/2009.
4.3    Projednání nedostatků v zápise s rozhodčími a delegáty: Polášek, Kubíček - rozebrány chyby v popisu přestupků v zápise o utkání.
4.4    KR důrazně upozorňuje rozhodčí, aby vyžadovali správné ustrojení hl. pořadatele (rozlišovací vesta) a provedení pohovoru s hl. pořadatelem před utkáním, kde budou rozebrány povinnosti hl. pořadatele.
4.5    KR dále připomíná rozhodčím, že do kabiny rozhodčího mají povolený vstup pouze kapitáni, vedoucí mužstva a hl. pořadatel. Pokud se objeví v kabině rozhodčích jiná osoba, musí se tato skutečnost objevit v zápise o utkání.
4.6    KR plánuje ještě před seminářem jednodenní setkání s rozhodčími a delegáty. Zde mimo jiné bude znovu rozebráno správné vyplňování zápisu o utkání. Termín bude upřesněn.

František Miko, předseda OFS Uh. Hradiště

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace