Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 08 / 11 / 2012

č. 17 - ročník 2012/13 ze dne 1. listopadu 2012

1.    Zprávy sekretariátu OFS
1.1.    Hospodářská komise rozešle el. poštou vkladové listy oddílů s výší doplatků do soutěže za jaro 2012 a dopisy k vyúčtování dotací FAČR z Programu V. V případě, že oddíl uvedenou poštu neobdrží nebo bude mít jakékoliv nejasnosti, zkontaktuje ing. Travence tel. 603 833 744 nebo e-mailem na ofsuh@atlas.cz.
1.2.    Pro OFS Uh. Hradiště proběhne v termínu 2. 1. - 31. 1. 2 výměna registračních průkazů (výměna se netýká pouze RP vydaných po 1. 7. 2012, které již obsahují ID). Žádáme oddíly, aby si s dostatečným předstihem zajistily fotografie hráčů. Oddíly s předstihem předají na OFS UH stávající registrační průkazy s fotkami (jméno na zadní straně) a OFS zajistí výměnu v uvedeném termínu na KFS ve Zlíně. Výměna bude zdarma, avšak po uvedeném termínu bude výměna reg. průkazů zpoplatněna!!!
1.3.    TMK upozorňuje zájemce o získání trenérské licence C, že první část školení se koná v sobotu 17. 11. 2012 v 8.30 v salonku restaurace Klubu kultury. Cena kurzu je 750 Kč. Tuto částku jsou povinni zájemci uhradit spolu s přihláškou, kterou je možno stáhnout z webových stránek OFS nebo osobně vyzvednout na sekretariátu.

2.    Zprávy z jednání STK a KM
2.1    STK schválila výsledky 12. kola mistrovských soutěží a vzala na vědomí zprávy delegátů - nedostatky:
OP 1127 Břestek - Šumice: nedodané prohlášení (pokuta 400 Kč D)
OP 1127 Břestek - Šumice: nedodané prohlášení (pokuta 400 Kč H)
ZT - B 4122 Suchá Loz - Přečkovice: výměna AR2 - RS 16/2 (pokuta 1000 Kč H)
OP - D 5123 Ostr. Lhota - Vlčnov: nehlášení střelci - RS 16/15 (pokuta 100 Kč D)
OP - D 5126 Havřice - Újezdec: starý zápis - RS 16/17 (pokuta 100 Kč D)

2.2    Termínové změny:
OS 2123 Částkov - Traplice jaro 2013
OS 2143 Pitín - Dol. Němčí B 10. 11. 12 13.30
ZT - A 3122 Nedakonice B - Mistřice 25. 11. 12 13.30
ZT - A 3127 O. N. Ves B - Bílovice 18. 11. 12 13.30
ZT - B 4124 Březová - Orel Uh. Brod jaro 2013
ZT - B 4141 Rudice - Suchá Loz 11. 11. 12 13.30
ZT - B 4143 Přečkovice - Březová 11. 11. 12 13.30
OP - D 5125 Prakšice - Staré Město jaro 2013
OP - Ž 6011 Nivnice - Bánov 4. 11. 12 10.00
OP - Ž 6014 Prakšice - Šumice 4. 11. 12 10.15
OP - Ž 6015 O. N. Ves - Újezdec jaro 2013
OS - ŽA 7012 Velehrad - Buchlovice 3. 11. 12 10.00 obr. pořadí
OS - ŽB 8011 Korytná - Březolupy 4. 11. 12 11.00
OS - ŽB 8012 Popovice - Mistřice 4. 11. 12 13.00
OS - PA 12012 Topolná - Mistřice 3. 11. 12 15.00
OS - PB 13012 Orel Uh. Brod - Strání 3. 11. 12 15.00

2.3    Různé:
•    Na rozdíl od Zl KFS ponechává STK OFS UH v platnosti předehrávku 14. kola v termínu 10. - 11. 11. 2012.
•    STK vzala na vědomí zprávu sekretáře TJ Nezdenice k podmínkám v Mařaticích. S uvedeným oddílem budou nedostatky projednány a sjednána náprava.
•    STK upozorňuje na povinnost mít u družstev mužů a dorostu licencované trenéry. Při nesplnění této povinnosti budou oddíly sankcionovány.

3.    Zprávy z jednání DK
123 Zdeněk Horák, Hluk B, OP, 2 SU nepodmíněně (28. 10. 2012, p1 6a)
124 Michal Durďa, Šumice, OP, 7 SU nepodmíněně (28. 10. 2012, p1 3b)
125 Petr Čagánek, Břestek, OP, vyhovuje se (1. 11. 2012, 31)
126 Pavel Kováč, Jarošov, OS, vyhovuje se (1. 11. 2012, 31)
127 Michal Lahola, Babice, ZT - A, nevyhovuje se (1. 11. 2012, 31)
128 Patrik Hořejší, Vlčnov D, OP - D, vyhovuje se (1. 11. 2012, 31)
129 Tomáš Rosík, Částkov, OS, 2 SU nepodmíněně (1. 11. 2012, p1 6a)
130 Karel Šenkeřík, Přečkovice, ZT - B, zákaz funkce R do 30. 6. 2013 (1. 11. 2012)
131 Tomáš Rosík, Částkov, OS, vyhovuje se (1. 11. 2012, 31)


4.    Zprávy z jednání KR
•    Zápis z jednání KR OFS dne 31. 10. 2012
4.1    KR bere na vědomí došlou poštu a zprávy delegátů svazu.
4.2    KR projednala stížnost na rozhodčího Lukáše od oddílu O. N. Ves. Rozhodčímu Lukáši byly kvůli nesprávně vyplněnému zápisu a špatnému popisu přestupku pozastaveny delegace na 2 týdny. Dále rozhodčí Lukáš nebude obsazován na zápasy O. N. Vsi.
4.3    KR projednala dopis oddílu Horní Němčí. Rozhodčí Vlčnovský nebude tento soutěžní ročník nasazován na zápasy tohoto oddílu.
4.4    KR projednala stížnost oddílu Sušice na rozhodčího Vaculu. Rozhodčí Vacula nebude dále nasazován na žádné zápasy spadající pod OFS Uh. Hradiště. Pokud oddíl Sušice bude trvat na dalším řešení stížnosti, bude stížnost postoupena KR KFS Zlín, pod kterou rozhodčí Vacula spadá.
4.5    KR projednala nedostatky v zápisech a opět důrazně upozorňuje rozhodčí na správné vyplňování zápisů a zejména na správný popis přestupků podle Metodického pokynu 02/2012.
4.6    KR upozorňuje všechny rozhodčí, aby při vypisování střelců do zápisu o utkání uváděli jak číslo hráče, tak celé jméno hráče.
4.7    KR bere na vědomí zájemce o funkci rozhodčího Jaroslava Škodíka. Bude pozván na zimní seminář rozhodčích.
4.8    KR důrazně upozorňuje rozhodčí na včasné odesílání zápisů o utkání. Zápisy o utkání musí být v sídle OFS nejpozději do středy do 12.00. V případě nedodržení budou rozhodčí předáni DK s návrhem peněžitého trestu.
4.9    KR žádá VV OFS o přehodnocení rozhodnutí a požaduje, aby byl zimní seminář rozhodčích dvoudenní.

František Miko, předseda OFS Uh. Hradiště

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace