Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště
Uherské Hradiště Sport 22 / 07 / 2015

č. 1 ze dne 16. července 2015

1. Zprávy sekretariátu
S fotbalovou revolucí je spojeno i několik změn, které se týkají klubů.
Soupisky: Oddíly mající B-mužstva jsou povinny vyplnit soupisku A-družstva v IS (is.fotbal.cz).
Změna termínu utkání: I když je v soutěžním řádu napsáno, že žádosti se zadávají přes IS, tak nadále bude platit „starý způsob“ podávání žádostí o změnu termínu (zatím se nám nepodařilo dohledat, kde by se v IS mělo o změnu žádat). Více ve zprávě STK.
Novelizované předpisy FAČR: Odkaz na aktuální znění najdete na webových stránkách OFS.
Soutěže přípravek: Soutěže přípravek jsou stále v jednání na vyšších místech. Rozdělení do skupin a termínová listina platí. Zda se budou dělat zápisy o utkání, zda se bude hrát na listiny hráčů a jiné, bude upřesněno později.
Rozpis zápasů: v systému IS - záložka SOUTĚŽE. Utkání svého klubu má administrátor k dispozici po přihlášení se do IS.
Rozhodčí po přihlášení do IS vidí seznam zápasů, na které je delegován (seznam rozhodčích v IS se právě tvoří).
E-mail revoluce@ofsuh.cz: Byl vytvořen e-mail revoluce@ofsuh.cz pro vaše dotazy týkající se fotbalové revoluce.
Administrátoři klubu se speciálními právy: Hlavní administrátor klubu má možnost vytvořit „podřízené“ administrátory s právem Zápisu o utkání. Tato funkce je pro osoby, které budou při utkáních vyplňovat zápis.
Náhradní Zápis o utkání: V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS v záložce Dokumenty). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod, proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem, a náhradní ZoU doručit na OFS.
Encyklopedie fotbalové revoluce: Encyklopedii najdete na webu OFS
2. Zprávy STK
2.1. Příprava soutěží ročníku 2015/16
Schváleno doplnění Poháru OFS - utkání zadána do IS. Přístup do zápisů o utkání bude 3 dny před utkáním.
Soutěže mužů, dorostu a žáků zadány do IS.
Soutěže přípravek čekají na vyjasnění.
2.2. Termínové změny
OP: Bílovice - Hluk B (so 8. 8. v 16.30), OS: Březová - Strání B (ne 9. 8. v 15), Záhorovice - Ostr. Lhota (žádost Lhoťanů podléhá souhlasu pořádajícího oddílu).
Všechny žádosti o změnu termínu musí být doručeny na STK OFS nejpozději následovně:
Utkání s termínem od pondělí do soboty včetně: čtvrtek předcházejícího týdne do 12.00.
Utkání s nedělním termínem: čtvrtek daného týdne do 12.00.
Při doručení žádosti po tomto termínu nelze žádosti akceptovat ani při souhlasu obou oddílů (technické omezení IS)
2.3. Různé
Průběžné a stále nové informace k probíhající „revoluci“ v soutěžích - na stránkách OFS.
3. Zprávy DK
Upozorňujeme oddíly, že tresty zastavení závodní činnosti, podmínky a zákazy výkonu funkcí, které byly uloženy v uplynulých soutěžních obdobích, zůstávají v platnosti. Nový IS nedokáže tyto tresty evidovat, proto Vám nabídne možnost potrestaného zařadit na zápis o utkání. Je povinností oddílů zajistit plnění trestů. V případě, že dojde k nasazení potrestaného hráče do utkání, bude klub potrestán disciplinárními postihy.
4. Zprávy KR
Pozvánka na letní seminář rozhodčích OFS UH, který se uskuteční dne 25. 7. 2015.
Program, 8.30 prezentace u MěFS Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, 9.00 Fyzické prověrky (limity: do 35 let 2400 m, nad 35 let 2000 m, nad 50 let neběží). Test z PF, školení k elektronizaci fotbalu. Návštěva utkání SYNOT ligy 1.FCS-Dukla Praha (nepovinné). Poplatek za školení 150 Kč.
R si vezmou psací potřeby, platná PF, sportovní oblečení a předloží čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci R.
Účast na semináři je podmínkou pro zařazení do nominační listiny pro SR 2015-2016. Případnou omluvu z účasti je potřeba zaslat v termínu do 20. 7. 2015 na adresu ofsuh@atlas.cz.
František Miko, předseda OFS UH. Hradiště

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace